Arbetsmiljöutbildning
Kursdeltagare diskuterar under arbetsmiljöutbildning

Positiv och hälsosam affärsmiljö lönar sig!

Arbetsmiljöutbildningar för chefer, skyddsombud & arbetsmiljöombud

***Under 2021-2023 kommer vi ha möjlighet till 70% reducerad kostnad för Arbetsmiljökurser***

Kontakta oss eller läs mer här!

En god arbetsmiljö är en miljö där chefer, ledare och medarbetare kan känna sig trygga, få stöd och därmed uppnå sin fulla potential.

Att trivas på arbetsplatsen är en absolut förutsättning för att vi ska må bra och kunna prestera väl i vårt arbete. Den ger dessutom direkta resultat när det gäller högre effektivitet och ökad lönsamhet för företaget.

Våra kurser och utbildningar inom arbetsmiljö hjälper deltagarna förstå det komplexa regelverket som gäller, men ger även kännedom om vilka ansvarsfrågor som gäller för dig som är chef eller skyddsombud.

Vi lär dig hur du skapar en god och funktionell vardag på din arbetsplats, hur du förebygger problem som kan leda till dåligt arbetsklimat, ohälsa och olyckor. Vi har även kurser inom krishantering och rehabilitering, samt mycket mer.

Öppen kommunikation för bättre arbetsmiljö

En förståelse för vad som utgör en trygg arbetsmiljö med öppen kommunikation är något som bör ges till alla anställda så att de är på det klara med vilka regler och värderingar som gäller på den egna arbetsplatsen.

Även om det inte är nödvändigt att ge samtliga anställda en fullständig arbetsmiljöutbildning så är det viktigt att de som befinner sig på ledande positioner får en ordentlig grund att stå på för att sedan kunna upprätta styrdokument och internutbildningar för övriga anställda.

 

GMS Internationals kurser och utbildningar är unikt utformade och skräddarsys utifrån kundens önskemål och behov.

Med över 35 års erfarenhet i branschen har vi mycket stor erfarenhet när det gäller att skapa och koordinera den här typen av utbildningar och workshops för ert företag.

Våra kurser ger dig kunskap kring hur en positiv och hälsosam affärsmiljö kan skapa goda och hållbara resultat för verksamheten!

VI HJÄLPER er MED VAD ni BEHÖVER!
Hos oss hittar ni skräddarsydda företagsutbildningar och kompetenslösningar för alla behov. Vi vägleder er från planering till utvärdering.
Våra tjänster