Arbetsmiljö Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud

Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och tjänstemän

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Arbetsmiljö

Syftet med Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets arbete är tydligt. ”Det är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en acceptabel arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö och som är ytterst ansvarig.”
Däremot är det inte helt enkelt att uttyda hur det ska göras, då vi i lagstiftning och föreskrifter ofta har begrepp som kräver en bedömning och anpassning beroende organisation, verksamhet och krav. Exempel på sådana begrepp är; med hänsyn till verksamhetens art, tillräcklig kunskap, skyndsamt, tillräcklig omfattning, anpassad efter risker, åtgärder för att hålla kunskaper aktuella, så långt det är praktiskt möjligt.

Kursen riktar sig till dig, som behöver grundläggande och vidareutbildning i arbetsmiljökunskaper och kunskap om Arbetsmiljölagens krav på företag och organisationer. 

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

 • Grundläggande stress- och krishantering.
 • Arbetsmiljölagen, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Tillfredsställande arbetsmiljö – vad är det?
  • Samverkan.
  • Grundläggande kompetens.
 • Att organisera arbetsmiljöarbetet.
  • Skyddsansvar och straffansvar.
  • Organisation, roller och ansvar.
  • Vilka risker har vi?
  • Handlingsplan.

Kursmål:

Att få en grundläggande arbetsmiljökunskap och förståelse för de krav som Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ställer på organisationer, chefer och medarbetare. Samt att få praktiska kunskaper för att kunna medverka i den egna organisationens arbetsmiljöarbete.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!