Möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs

Möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs

Tillsammans med Näringslivet i Sverige kommer vi erbjuda möjlighet till kostnadsfri arbetsmiljökurser till svenska företag under 2021. Kurserna ger dig kunskaperna och visar de metoder som finns för att skapa ett bra arbetsmiljöarbete. Kurserna ger er ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och lära dig metoderna som finns för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen. Kunskaperna du får med dig från kursen kan du lätt anpassa till både din bransch och din organisations egna förutsättningar.

“Rätt verktyg gör jobbet bättre” är vårt tema med dessa kurser, vi kommer ha flera alterntiv till kursupplägg – öppna kurser, företagskurser allt beroende på era behov och tillgänglighet. Kontakta oss för mer info!

Exempel på kurser:

Förebygga hot och våld på jobbet

SAM i praktiken

Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet

Riskbedömning

Kemiska hälsorisker

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Skiftarbete och hälsa

Friskfaktorer i arbetslivet

Hälsofrämjande ledarskap

Krishantering – avlastningssamtal

Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans

Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare

Säkerhetskultur

Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso)

Fysiska och psykiska belastningsfaktorer

Hot och våld i arbetslivet

Chefens arbetsmiljöansvar

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Riskbruk i arbetslivet

Format på utbildningarna

Förutom traditionella klassrumsutbildningar kommer vi kunna erbjuda:

 

Öppna och företagsanpassade utbildningar

Digitala distansutbildningar

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!