Kulturkurser
Glad grupp som deltagit på kulturkurser

Kulturkurser – en investering!

Våra kulturutbildningar riktar sig till företag som vill hänga med i den globala utvecklingen och investera i framtiden!

För att skapa och bibehålla goda internationella affärsrelationer i dagens multikulturella vardag krävs ökad förståelse för olika kulturella bakgrunder, medvetenhet om människors traditioner och kunskap om vilka problem som kan uppstå i mötet mellan kulturer, men också kännedom om hur man bäst löser dessa.

Vi erbjuder kulturella kurser inom svensk och nordisk affärskultur, samt mer inriktade workshops inom kulturträning för dig som ska flytta till ett annat land för att bo och arbeta där, så kallad Expat.

Vi värnar om era internationella relationer.

Våra kulturkurser är en satsning som inte bara kommer leda till bättre kundrelationer, utan även tryggare och gladare medarbetare – vilket i sin tur ger ökad produktivitet, men även sann arbetsglädje!

VI HJÄLPER er MED VAD ni BEHÖVER!
Hos oss hittar ni skräddarsydda företagsutbildningar och kompetenslösningar för alla behov. Vi vägleder er från planering till utvärdering.
Våra tjänster