LEDARSKAPSUTBILDNING
Ledarskapsutbildning med kvinnlig utbildare

 

Ledarskapsutbildning för inkludering och inspiration!

Rätt ledarskapsutbildning för framtidens ledare! Våra professionella utbildningar inom ledarskap har genom åren moderniserats och anpassats för att möta ett ökat behov av nutida relevant kunskap om jämlikhet och inkluderande målstyrning, något som direkt går att applicera i rollen som ledare.

Det handlar om att lära sig att ge och ta, om att skapa en feedbackkultur och ett arbetsklimat som medarbetarna trivs och frodas i.

Nå nya höjder som chef med rätt ledarskapsutbildning!

Ledarskapsutbildning är ett måste för alla som vill nå framgång som ledare. Som chef ska du inte bara leda dina medarbetare, du ska agera inkluderande, jämlikt och vara medlaren i konflikter och hålla i svåra samtal.

Vi kan idag erbjuda ledarskapsutbildningar för chefer på alla nivåer.

 

Ledarskapsutbildning för nya såväl som erfarna ledare

Till oss på GMS International kan du som företagare vända dig oavsett om du har rekryterat en ny och oerfaren chef eller vill se en erfaren ledare utvecklas.
Vår styrka ligger i att anpassa ledarskapsutbildningen efter era mål och det resultat ni vill uppnå. Det går, trots ordspråkets lydelse, även att lära en gammal hund nya trick!

För dig som är ny som chef

Ny som chef är en ledarskapsutbildning som skapar framtidens ledare. Med hjälp av konkreta exempel får deltagaren praktisk träning i att vara ledare i kombination med teoretisk kunskap.
Under ledarskapsutbildningen berörs ämnen som olika ledarskapsstilar, hur man motiverar och inspirerar arbetskollegor och samarbetspartners samt mycket mer.

Ledarskapsutbildning för projektledare

Att vara projektledare innebär ett stort ansvar. Det är många parter som ska samarbeta och man har en fast budget att hålla sig inom. Vår ledarskapsutbildning inom projektledning tränar dig i att driva ditt projekt på ett effektivt sätt. Med hjälp av etablerade modeller inom ledarskap kommer du lära dig att: planera, leda, leverera och utvärdera.

Den vanligaste anledningen till att projektledare känner sig stressade är en bristande förmåga att delegera. Genom delegera uppgifter kan du som projektledare behålla kontrollen och ro projektet i hamn.

Ledarskapsutbildning i tider av förändringar

Förändringsledning är en ledarskapsutbildning som handlar om ledarskap när organisationen genomgår en förändring och hur man även leder i motvind. Kanske genomför din organisation nedskärningar eller omstrukturering bland personalen.

Förändringsledning hjälper dig som ledare att praktiskt driva vidare organisationen under pågående förändring. Lär dig kommunicera och skapa delaktighet hos medarbetarna och få dem att behålla både moral och engagemang.

Kommunikativt ledarskap

För alla ledare, nya som gamla, är kommunikation och förmågan att inspirera sina medarbetare avgörande. Därför har vi skapat ledarskapsutbildningen Kommunikativt Ledarskap. Oavsett hur man din ledarroll tidigare har sett ut, uppskattas en positiv utveckling från dina medarbetare. Vi alla vill bli inspirerade och gilla att gå till arbetet. Med Kommunikativt Ledarskap kan den vardagen bli verklighet.

Värderingsstyrt Ledarskap

Med Värderingsstyrt ledarskap hittar du organisationens röst i och med dess värderingar. Du som ledare förmedlar denna värdering och drivkraft vidare till dina medarbetare.

Resultatet av ledarskapsutbildningen blir självgående och motiverade team som har förtroende till varandra och organisationen.

 

Rätt ledarskapsutbildning leder till inspirerade och motiverade medarbetare!

GMS Internationals styrka ligger i att anpassa utbildningen efter er verksamhet och bransch. Forskning visar att ju närmare utbildningens innehåll är till er verklighet, desto lättare blir den att ta till sig. Därför jobbar vi med autentiska situationer som är relevanta för er bransch och marknad! Dessutom kombinerar vi praktiska övningar med teori.

Läs gärna även artikeln Ledarskap för alla behov där du hittar några frågor som kan vara bra att besvara ifråga om ledarskap.

Din första ledarskapsutbildning är första steget till att bli en ännu skickligare chef och ledare.

VI HJÄLPER er MED VAD ni BEHÖVER!
Hos oss hittar ni skräddarsydda företagsutbildningar och kompetenslösningar för alla behov. Vi vägleder er från planering till utvärdering.
Våra tjänster