Värderingsstyrt ledarskap

företagsutbildningar sälj

Förtydliga dina värderingar!

Värderingsstyrt ledarskap är en utbildning för dig som vill bli tydligare i din ledarroll och bättre på att förmedla företagets värderingar till andra.

Med medvetet värderingsarbete skapar du förståelse för både dina egna och organisationens drivkrafter och värderingar. Resultatet blir självgående och motiverade team som grundar sig på tillit.

Värderingsstyrt ledarskap är viktigt!

Företag som har medarbetare som vet vad man gör, varför man gör det och på vilket sätt det ska göras når större framgång än verksamheter där samma medvetenhet inte finns. Därför är det oerhört betydelsefullt att som chef leda arbetet utifrån verksamhetens värderingar.

Vår utbildning stödjer dig som är chef att skapa fungerande arbetsgrupper. Samarbetet handlar om hur individerna ser på sin roll i gruppen och deras förmåga att kommunicera med varandra. Genom att lära dig hur ett värderingsstyrt ledarskap fungerar, kan du i din tur bättre förmedla värderingarna till andra.

Ett tryggt ledarskap baserat på gemensamma värderingar ger en tydlig riktning och trovärdighet!

Hur sprider man värderingarna?

Först måste värderingarna identifieras och i vissa fall arbetas fram. Sedan arbetar man sig igenom organisationen från ledning och neråt. Varje chef är ansvarig att se till att deras medarbetare förstår och anammar innebörden av värderingarna innan det är dags att uppfylla dem.

Motivation i ett team skapas genom att matcha dess värderingar med individens. Därigenom förstärks känslan av personlighet och engagemang på arbetsplatsen, vilket ökar medarbetarnas prestation.

Allt detta sammantaget kommer resultera i framgång och mätbara lönsamma resultat för hela företaget!

Lär gärna mer om våra andra ledarskapsutbildningar!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!