Hållbart ledarskap – leda och förändra eller misslyckas

grupputveckling

Organisatorisk och kulturell förändring efter #metoo

Ny typ av ledarskap på tapeten efter att #metoo skakade om Sverige och världen hösten 2017. Tystnadskulturen bröts, vilket innebar att kvinnor vågade sätta ord på erfarenheter, som de tyvärr delar med väldigt många andra. Problemen är dock större än så på många arbetsplatser och den negativa attityden drabbar medarbetare av båda könen.

Att tystnadskulturen bröts innebar att många organisationer plötsligt blev varse om hur inte bara sexuella trakasserier, utan även andra gamla förlegade attityder och allmänt dåligt arbetsklimat fortfarande orsakade otrygghet hos många anställda.

Mycket har redan hänt sedan dess och förändringens vindar blåser. Men det behövs göras ännu mer!


Målsättning:

Syftet med den här ledarskapsutbildningen är att utveckla företagets värderingar och organisatoriska kultur i positiv riktning, att lyfta fram, förstärka och belöna önskade beteenden.
Detta gör vi genom att även vidareutveckla ledarskapet och tillsammans skapa en värdegrund av nya attityder och därmed stärka ert varumärke, med resultat att ni kommer ses som en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

För att vara framgångsrik som ledare krävs ett ökat självledarskap och en ökad samarbetsförmåga hos samtliga i organisationen. Oavsett om man innehar titeln chef eller inte så krävs ett långsiktigt arbete med kommunikations- och ledarskapsförmågan. Ledare oavsett nivå och position ska kunna vara förebilder för de anställda. ”Walk the talk”, att som ledare själv göra det som önskas av andra, är viktigt för att skapa trovärdighet och tillit för ledningsgruppen.

Målgrupp:
Denna utbildning vänder sig till företag och organisationer som känner att nog är nog och nu vill gå från vetskap till förståelse, till aktiv handling för att minska otrygghet och dåligt arbetsklimat. I fokus är ledningsgrupper, HR-personal och chefer som vill få inspiration för att kunna förändra hela er organisationskultur uppifrån och ner.

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka dålig stämning och diskriminering på arbetsplatsen.
Arbetsgivaren är skyldig att arbeta med dessa åtgärder enligt diskrimineringslagen och att dessutom dela sin kunskap med andra.

Förändra era attityder och beteenden, för ett ökat välmående i hela organisationen!

Efter avslutad utbildning har deltagarna lärt sig att:

  • Identifiera varningstecken och potentiella problem
  • Använda effektiva strategier för förändringshantering
  • Förstå och känna igen enskilda motivatorer för förändring och hur man använder dem
  • Erkänna att allas personliga förändringsresa kommer vara annorlunda
  • Utveckla en förändringshanterings- och kommunikationsplan
  • Leda ett förändringsprojekt framgångsrikt
  • Förmedla fördelarna och resultaten med samtliga anställda
  • Förstå vikten av elasticitet i samband med förändring
  • Främja elasticitet genom ett förändringsprojekt

 

 

Vår utbildning kan levereras individuellt eller i grupp som program,coachning, seminarieform eller som workshops, allt enligt era önskemål och behov.

 

Kontakta oss för mer information idag!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!