Förebygg och hantera sexuella trakasserier

kurs i teambuilding under pågående förändring företagsutbildningar

Motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen!

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Olämpligt beteende och kränkningar av sexuell natur eller sexuella trakasserier från kunder eller medarbetare, har tyvärr enligt Arbetsmiljöverket ökat.

Detta medför naturligtvis att behovet av kunskap och utbildning inom området också stiger.

Förebygg och hantera sexuella trakasserier är en högt efterfrågad arbetsmiljöutbildning för företag med fokus på det förebyggande arbetet.
Kursen riktar sig till dig som är chef eller skyddsombud och vill eller behöver se över rutinerna på företaget när det gäller hanterandet överträdelser av sexuell natur, oavsett om de förekommer internt eller utifrån.

Deltagarna lär sig grunderna i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar på området trakasserier. De får kunskap om hur man kan identifiera risker, samt strategier för att verkningsfullt förebygga dessa. Dessutom får de en ökad trygghet att agera inom arbetsmiljöområdet och att på ett konstruktivt och säkert sätt mot överträdelser av olika slag.

Bryt tystnadskulturen!

En förutsättning för att våra arbetsplatser ska vara fria från kränkningar och sexuella trakasserier är att alla vet var gränsen går och vad som är ett oacceptabelt beteende. Det gäller helt enkelt att bryta en rådande tystnadskultur och prata om det. Sexuella trakasserier är tyvärr så vanligt att även om de inte kommit in några anmälningar på er arbetsplats, så är sannolikheten stor att problemet ändå finns, men att ingen pratar om det.

Denna utbildning är ett absolut måste för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud som vill ta ansvar och lära sig mer om lagstiftningen som gäller.
Bryt tystnaden och gör tydliga rutiner för att förebygga sexuella trakasserier på er arbetsplats!

Vi har även en utbildning som tar upp förebyggande arbetet när det kommer till annan kränkande särbehandling och diskriminering.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:
– arbetsgivarens ansvar
– medarbetarens rättigheter och skyldigheter
– lagställda samverkanskrav
– systematiskt förebyggande i verksamheten

Ø Lagar, regler och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet
Ø Roller och ansvar
Ø Arbetsgivarens ansvar
Ø Arbetstagarens ansvar
Ø Medarbetans rättigheter och skyldigheter
Ø Samverkan
Ø Systematiskt arbetsmiljöarbete mot sexuella trakasserier
Ø Riskbedömning
Ø Arbetsmiljöverket, uppdrag och riktlinjer
Ø Diskussioner
Ø Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!