Organisatorisk och social arbetsmiljö

OM ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Mjuka värden främjar gott arbetsklimat!

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Det här kursen i Organisatorisk och social arbetsmiljö är för chefer som vill förebygga och förhindra psykosocial och organisatorisk ohälsa på arbetsplatsen.

Utbildningen riktar sig till arbetsledare och andra arbetsmiljöansvariga på arbetsplatsen.

“Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige.
Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010.”

Källa: Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket ställer enligt AFS 2015:4 krav på ett aktivt och målstyrt arbetsmiljöarbete för att understödja god social arbetsmiljö på arbetsplatsen. I enlighet med den nya föreskriften ställs betydligt högre krav på arbetsgivaren att förebygga och förhindra ohälsa på arbetsplatsen. Samtliga chefer och arbetsledare ska ha god kunskap om hur man förebygger och hanterar psykisk och organisatorisk ohälsa. Det är viktigt att lära sig hur man ska uppfatta tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning, mobbning och kränkningar, samt få förståelse för hälsorisker kopplade till arbetstidens förläggning.

Reglerna kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där de ”mjuka värdena” är inkluderade. Målet är att främja psykosocial hälsa och minimera risker för ohälsa som riskerar att resultera i sjukskrivningar.

 

Läs mer om våra övriga företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Avslutad utbildning ger deltagarna:
– specifika kunskapskrav enligt AFS 2015:4
– insikt om praktisk tillämpning av AFS 2015:4
– förståelse för organisatoriska och sociala områdets hälsopåverkan
– kunskap för att mäta, åtgärda och eliminera risker i psykosociala arbetsmiljön

AFS 2015:4, innehåll
Ansvar och roller
Vad innebär de ökade kraven? Konsekvenser?
Hur påverkar reglerna verksamhetens dagliga och långsiktiga arbete?
Praktisk tillämpning i verksamheten
Stress, ohälsosam arbetsbelastning
Arbetstidens förläggning i ett hälsoperspektiv
Förebygga och hantera mobbning, kränkande särbehandling
AFS 2015:4 i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Nyckelfaktorer för framgång
Mätinstrument
Friskfaktorer, vad säger aktuell forskning?
Praktiska övningar
Diskussioner

En dag

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!