Arbetsmiljö Företagsutbildningar

Vi har över 35 års erfarenhet av utbildningar inom arbetsmiljö och vet hur man skapar bättre arbetsklimat på din arbetsplats!
Samtliga utbildningar inom denna kategori är riktade till företag och lär deltagarna hur man åstadkommer, men också upprätthåller välmående på arbetsplatsen.

Kurserna är branschstyrda och anpassas särskilt efter våra klienters behov och önskemål. De vänder sig till företagets ledning eller medarbetare som behöver utökad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete, men ger också nya verktyg och metoder till deltagarna som hjälper dem att hantera och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Oavsett om ohälsan handlar om organisatorisk eller psykosocial som diskriminering eller sexuella trakasserier.

God arbetsmiljö är en viktig aspekt inte bara för de enskilda medarbetarna, utan även när det kommer till företagets lönsamhet. Att satsa på arbetsmiljön är således en mångfacetterad investering som kommer alla till del!

Tala med våra experter

Arbetsmiljökurser för svenskt näringsliv

“Effektiv och otroligt bra utbildning!”

(Isabella, arbetsledare Vattenfall)

Vårt mål är att hjälpa ert företag utveckla en arbetsmiljö som hjälper era medarbetare att göra ett bättre jobb! Ni får fördjupad kunskap och en bredare uppfattning om de olika ansvarsområden inom just er organisation.

Efter avslutad kurs kommer ni känna er trygga och säkra att hantera eventuella brister som kan uppstå, och ger er verktygen att bygga vidare på en hållbar och fungerande arbetsmiljö.

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!