BAM – Bättre arbetsmiljö

kursen bam bättre arbetsmiljö för

Arbetsmiljö från grunden!

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Arbetsmiljöutbildningen BAM (Bättre Arbetsmiljö) är en grundutbildning för den som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen som är på två dagar är utformad av Svenskt Näringsliv, PTK och LO. 

Denna kurs vänder sig i första hand till företagets ledning, skyddsombud, arbetsmiljöombud och andra arbetsmiljöansvariga, som vill lära sig arbetsmiljö från början.

Detta är den bredaste kursen inom arbetsmiljö och ger deltagarna kunskaper om följande områden:

-Vilka lagar, regler, föreskrifter och avtal som är viktiga att känna till och följa gällande arbetsmiljö (bland andra arbetsmiljölagen)

-Vilket ansvar som skyddsombud och chefer har gällande arbetsmiljön.

-Hur man identifierar och hanterar olika slags riskfaktorer på en arbetsplats samt hur man kan göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan

-Grundläggande förståelse för fysisk, ergonomisk och psykosocial arbetsmiljö

-Hur man arbetar förebyggande med arbetsmiljöarbete

-Hur man arbetar med rehabilitering

 

Varför BAM med GMS?

  • Vi erbjuder de bästa instruktörerna
  • Vi har goda referenser och lång erfarenhet
  • Våra utbildningar garanterar resultat

 

Utbildningen ger grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar systematiskt arbetsmiljöarbete. Deltagarna kommer att få lära sig hur man på ett effektivt och strategiskt sätt kan jobba med arbetsmiljön i er organisation.

Syftet är att visa hur man kommer igång med, följer upp och utvecklar en god arbetsmiljöpolicy. Ni kommer få lära er hur ni hanterar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen samt var och hur man hittar ytterligare kunskap och svar för att hantera uppkomna arbetsmiljöfrågor i vardagen.

Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och erhålla kunskap om redskap och nya metoder för att kunna utföra framgångsrikt arbetsmiljöarbete.


Få rätt kompetens inom området arbetsmiljö!

Utöver grundutbildningen BAM erbjuder vi ett brett utbud av andra arbetsmiljöutbildningar på olika nivå. Vid behov kan vi ta fram skräddarsydda utbildningar på ett specifikt tema eller för en viss yrkesgrupp. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med utbildningar inom arbetsmiljö.

Hos oss hittar ni skräddarsydda företagsutbildningar och kompetenslösningar för alla behov.
Vi vägleder er från planering till utvärdering!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter avslutad utbildningen ska deltagarna:
– kunna identifiera risker och arbeta förebyggande
– ha grundläggande kunskaper om ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
– se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och en positiv verksamhetsutveckling
– kunna söka vidare information om uppkomna frågor i det dagliga arbetsmiljöarbetet
– samverka i arbetsmiljöfrågor

Ø Grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet
Ø Roller och ansvar
Ø Samverkan
Ø SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ø Riskbedömning
Ø Handlingsplan
Ø Arbetsmiljöpolicy, rutiner, instruktioner
Ø Främja hälsa, förebygga och eliminera risker
Ø Riskfaktorer i arbetslivet
Ø Stressfaktorer
Ø Krav – kontroll – stöd – modell
Ø Arbetsmiljöns betydelse för organisation, grupp och individ
Ø Verktyg och mätinstrument för ett förebyggande arbetsmiljöarbete
Ø Söka fördjupad kunskap
Ø Friskfaktorer
Ø Diskussioner
Ø Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!