Chefen och arbetsmiljön

glada chefen med arbetsmiljön

Vi utbildar chefen om arbetsmiljön!

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Lär dig leda hälsofrämjande utifrån lagställda krav AFS 2015:4.

Fokus ligger på Chefen och arbetsmiljön i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). I den förtydligar Arbetsmiljöverket kraven på ett aktivt hälsofrämjande arbete där de psykiska och sociala frågorna samt mjuka värdena är inkluderade.

Vi erbjuder en arbetsmiljöutbildning för ert företag, som vänder sig till dig som är chef, företagsledare, arbetsledare eller annan arbetsmiljöansvarig, som redan har grundläggande kunskap i psykosocial arbetsmiljö, men nu vill lära dig mer om praktisk tillämpning i vardagen.

Den här utbildningen i arbetsmiljö utgår från de ”mjuka värdena” och hur man med hjälp av dessa skapar ett hälsofrämjande förhållningssätt i den dagliga verksamheten.
Kursen tar upp chefens respektive medarbetarens ansvar för arbetsmiljön. Deltagarna får göra risk- och konsekvensbedömningar rörande arbetsbelastning, hälsorisker kopplade till arbetstidens förläggning, välja åtgärder och sammanställa en handlingsplan för främjande av bättre psykosocial hälsa på arbetsplatsen.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna bland annat kunna se sambandet mellan en god arbetsmiljö och hög kvalitet. Dessutom kommer du ha förståelse för arbetsmiljöns inverkan på produktion, effektivitet och varumärke.
Gott arbetsklimat lönar sig för alla!

Fler kurser inom arbetsmiljö finns här!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter avslutad utbildningen ska deltagarna:
– kunna identifiera hälsorisker och arbeta förebyggande
– ha insikt om hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i praktiken
– kunskap att mäta, åtgärda och eliminera risker i psykosociala arbetsmiljön
– se sambandet mellan en god arbetsmiljö och hög leveranskvalitet
– ha förståelse för arbetsmiljöns inverkan på produktion, effektivitet, varumärke

Ø AFS 2015:4, praktisk tillämpning
Ø Ekonomiska incitament
Ø Roller och ansvar
Ø Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ø Riskbedömning
Ø Handlingsplan
Ø Policyer
Ø Förebygga och eliminera risker för ohälsa
Ø Riskfaktorer i arbetslivet
Ø Verktyg och mätinstrument
Ø Viktigaste faktorerna för att främja hälsa
Ø Aktuell forskning
Ø Diskussioner
Ø Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

En dag

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!