Förebygg diskriminering

Kurs mot kränkande särbehandling och diskriminering

En arbetsplats fri från kränkande särbehandling!

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Hur ska man göra för att förebygga diskriminering?
Denna speciellt anpassade arbetsmiljöutbildning ger er svaret på det och mycket annat.

Kursen vänder sig till företag och deras skyddsombud, chefer och arbetsledare och har sin utgångspunkt i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska tydligt klargöra att man inte accepterar kränkande särbehandling på en arbetsplats. Det ska dessutom finnas rutiner för hur man förebygger problemen, men också hur hantera dem om de trots allt uppstår.
Skyddsombud ska som representant för arbetstagarna se till att arbetsgivaren uppfyller lagställda krav samt verkar för en god psykosocial arbetsmiljö.

På denna endags-kurs går vi igenom hur alla aktörer samverkar för att de gemensamt kan skapa en trygg arbetsplats utan diskriminering. Vi går också igenom den grundläggande lagstiftningen som gäller och ser över roller och ansvar.

Utbildningen ger en grund för hur man verkar för en tolerant arbetsplats, fri från mobbning och kränkande särbehandling. Dessutom lär man sig att identifiera och eliminera risker för att konflikter av detta slag ska uppstå, samt får kunskap om hur ett effektivt förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen kan åstadkommas.

 

Titta också närmare på vår nya utbildning med fokus på att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter den här utbildningen ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:
– arbetsgivarens ansvar vad gäller kränkande särbehandling och diskriminering
– övriga aktörers rättigheter och skyldigheter
– vad säger lagen
– hur arbetar vi förebyggande

Ø Lagar, regler och föreskrifter som reglerar kränkande särbehandling och diskriminering /mobbing.
Ø Roller och ansvar
Ø Arbetsgivarens ansvar
Ø Arbetstagarens ansvar
Ø Samverkan
Ø Arbetsmiljöverkets syn
Ø Diskussioner
Ø Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

En dag

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!