Arbetsmiljö för skyddsombud

presentation Särskild arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Blir trygg i din roll som skyddsombud!

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Arbetsmiljö för skyddsombud är en kurs som lämpar sig till för de som är nya på området, eller möjligen har grundläggande kunskap på området via BAM eller SAM.

Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska ha ett skyddsombud som fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska verka för en bra arbetsmiljö och bevaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.
Denna kurs ger skyddsombuden välbehövligt helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

 

Varför kurs för skyddsombud?

  • Du får kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete.
  • Du får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt vilka olika roller som finns och deras ansvar.
  • Du får en orientering om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas och vilka arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö och hälsa.

 

 

Skyddsombud ska som representant för arbetstagarna verka för en god arbetsmiljö och bevaka att arbetsgivaren uppfyller lagställda krav.
Denna skyddsombudsutbildning, som varvar teori med praktik och diskussioner, lär deltagarna hur man ska agera och samverka i uppdraget på bästa sätt. Dessutom får ni kunskap om vilka skyddsombudets rättigheter och skyldigheter är, samt självförtroende nog att känna er trygga i er roll.

Vi går igenom Arbetsmiljöverkets riktlinjer så ni får förståelse för grunderna i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar men också kunskap och konkreta metoder för ett effektivt förebyggande hälsoarbete.

 

Vi har också öppna kurser på området arbetsmiljö.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:
– vad god arbetsmiljö innebär
– arbetsgivarens ansvar
– skyddsombudets roll och dennes rättigheter och skyldigheter
– lagställda samverkanskrav
– hur införa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen

Ø Lagar, regler och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet
Ø Roller och ansvar
Ø Arbetsgivarens ansvar
Ø Arbetstagarens ansvar
Ø Skyddsombudets rättigheter och skyldigheter
Ø Skyddsombudets uppgifter
Ø Samverkan
Ø Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ø Skyddsrond
Ø Riskbedömning
Ø Hänvändelseordning
Ø Stoppningsrätten
Ø Arbetsmiljöverket, uppdrag och riktlinjer
Ø Diskussioner
Ø Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

En dag

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!