Arbetsmiljö och rehabilitering

coachande ledarskap

Skapa en stöttande arbetsmiljö!

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Arbetsmiljö och rehabilitering är kurs som utgår från stöd och arbetsanpassning till den som varit sjukskriven.

Vi har tagit fram en utbildning i arbetsmiljö för att ge ert företag kunskap om hur det konkreta rehabiliteringsarbetet kan göras så effektiv som möjligt. Utbildningen riktar sig främst till skyddsombud, chefer och arbetsledare.

Att vara sjukskriven innebär i första hand lidande för individen, men bidrar såklart även till kostnader för både företag och samhälle. Därför är det lönsamt att förebygga och förkorta sjukskrivningar  genom rätt kunskap om hur främja psykosocial hälsa på arbetsplatsen. Lika viktigt är det att förstå rehabiliterings värde och hur den underlättar för en sjukskriven att komma tillbaka till.

På den här rehabiliteringskursen får man således kunskap om förebyggande arbete för att minska antalet sjukskrivningar och hur ansvarsområdena ser ut för de olika aktörerna.
Vi går också igenom den grundläggande lagstiftningen som gäller.

Vår kurs arbetsmiljö för HR går djupare in på hur förebygga sjukskrivningar.

Våra övriga arbetsmiljöutbildningar hittar du här!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter den här utbildningen ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:
– arbetsgivarens ansvar vad gäller rehabilitering
– arbetstagarens ansvar att medverka i sin rehabilitering.
– övriga aktörers rättigheter och skyldigheter
– vad säger lagen
– hur arbetar vi förebyggande

– Lagar, regler och föreskrifter som reglerar rehabilitering.
– Roller och ansvar
– Arbetsgivarens ansvar
– Diskussioner
– Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

En dag

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!