Affärsengelska

I Sverige talas det engelska vid två av tre beslutsfattningar. Var sig det handlar om en deal, säljpitch eller projektledning är värdet av affärsengelska lika med goda förutsättningar för bra affärer.
I takt med att allt fler storföretag väljer engelska som koncernspråk stiger också förväntningarna på medarbetarnas individuella språkkunskaper. Styrelsemedlemmar, chefer och medarbetare som upplever affärsengelskan vid internationella konferenser och upphandlingsmöten ser möjligheterna på den globala marknaden. Man vill kommunicera mer komfortabelt på det engelska språket.

Kursen vänder sig till den yrkesutövare som idag behärskar och till viss del också använder engelska i sitt arbete.
Tillsammans skapar vi en innehållsrik språkutbildning som är anpassad efter företagets förutsättningar. Vi skräddarsyr kursen efter era behov, önskemål och utmaningar. Vi bygger tryggare språkmönster av branschanpassade fraser inom era affärsområden, som stärker samtal vid möten och underlättar flytet vid e-mail korrespondens och förhandling.

I listan nedan följer flera populära språkutbildningar inom specifika nischer som är efterfrågande kurser hos oss.

Tala med våra experter

Skräddarsydda kurser i affärsengelska

”Kursen har hjälpt otroligt mycket i hur vi kommunicerar med våra kunder!”

(Regionchef på medelstort företag)

Vårt mål är att deltagarna alltid efter avslutad kurs ska känna sig säkra i rollen som kommunikatör och representant också på engelska i sina framtida möten med affärsrelationer.
Våra metoder är även kulturanpassade mot er bransch med korrekt affärsterminologi-, affärsseder och artighetsfraser vilket på lång sikt gynnar era relationer på arbetsplatsen och arbetsmarknaden. Vi erbjuder flexibla kursdatum med tydliga mål och kursplaner på affärsengelska.

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!