Engelska kurs för företag

Kvinna föreläser på engelska kurs

Anpassad engelska kurs blir både effektivt och högst relevant

GMS International hjälper ditt företag att utveckla dina medarbetares engelskakunskaper. Med forskningsförankrade metoder tar vi tillsammans fram en engelska kurs för just ditt företag. En utbildning som blir både effektiv och högst relevant. Med över 35 års erfarenhet av företagsanpassade utbildningar kan vi garantera att deltagare når snabba resultat!

Hos oss kan alla inom ditt företag utbildas, exempelvis: ägare, chefer, mellanchefer, säljare, ingenjörer, arbetare och kundtjänstpersonal. Hur engelskakursen utformas bygger på vilken bransch ni verkar i och vilka yrkesgrupper ni önskar att utbilda. Tillsammans analyserar vi vilka behov ni har och tar fram en engelska kurs, eller flera om det behövs. Här nedan kan du läsa mer om några exempel av engelskakurser:

 

 

Många har en övertro på sina färdigheter i engelska

En undersökning genomförd vid Göteborgs universitet visar att engelska i yrkeslivet är vanligt idag och att globaliseringen gör att företag tar för givet att anställda hanterar engelska både i tal och skrift. Något som kanske inte ska tas helt för givet med tanke på denna undersökning.

Undersökningen utgick från 89 yrkesverksamma svenska ingenjörer vid stora svenska företag. Personerna i fråga fick svara på enkätfrågor, intervjuades och man har även granskat dokument på engelska. Målet med undersökningen var att se vilka språkfärdigheter som krävs i ett globalt företag och ge ökad kunskap om detta till engelskaundervisningen.

Många av de intervjuade uppgav att man föredrog att skriva på engelska då det var lättare att hitta rätt begrepp. Fler än hälften av deltagarna skrev dagligen på engelska i sitt arbete. Det man skrev på engelska var allt från mejlkorrespondens till avancerade rapporter.

Dock konstaterades att grammatiken var bristfällig i det man skrev, men att budskapet fortfarande framgick tydligt. Om yrkesverksamma ingenjörer inom stora svenska företag begår sådana misstag kan man föreställa sig hur vanligt förekommande det är med grammatiska fel! Behöver du lite hjälp an du läsa våra tips!

 

Att gå en engelska kurs hjälper alla involverade

Om ditt företag bedriver verksamhet utanför Sveriges gränser och vill vara säker på att medarbetare kommunicerar korrekt på engelska gäller det alltså att kritiskt granska eller testa kunskaperna. Att slarva med grammatik och uttrycka sig felaktigt, skildrar så klart inte företagets bästa sidor.

En engelska kurs eller en avancerad engelskakurs hjälper på så vis alla involverade:

 

  • Den som ska uttrycka sig i tal eller skrift blir säker på att det är korrekt och det höjer dennes självförtroende.
  • Mottagaren av kommunikationen (som kanske har engelska som modersmål) missförstår inget av det som kommuniceras. Detta leder till både tidsbesparing samt att frustration undviks.
  • Samarbeten inom- och utanför företaget fungerar bättre och mer effektivt.
  • Företagets status ökar och särskiljer sig från konkurrenter.
  • Företagets lönsamheten förbättras.

 

Forskning visar även att det är svårt att utvecklas på egen hand

Myndigheten Institutet för språk och folkminne har utgivit en forskningsöversikt om klarspråk och skrivande i yrkeslivet. I rapporten framgår att vi människor gärna gör det lätt för oss själva när det kommer till att skriva. När vi hittat ett arbetssätt som duger så behåller vi den rutinen, helt enkelt för att det är bekvämt. Som man skriver i rapporten:

 

“Det är fullt möjligt att arbeta på år efter år utan att egentligen utvecklas.”

 

Rapporten beskriver vidare att det är möjligt att utvecklas på egen hand men att det är mycket svårt. Den som vill utveckla sin egna förmåga måste målmedvetet sträva efter att tänja på sina gränser och fokusera på att nå nästa nivå.

Många upplever dock att det är svårt att hitta tid för utvecklas om inte särskild öronmärkt tid ges för detta. Arbetstiden tillägnas snarare åt att utföra sitt arbete än att förbättra sina förmågor. I dagens stressiga samhälle är det fullt förståeligt att det är svårt att lyckas med detta på egen hand. Att därför som arbetsgivare erbjuda sina medarbetare att gå en engelska kurs kan även undanröja stress för individer som försöker utvecklas på egen hand.

 

Engelska kurs som svarar mot de behov som finns

Institutet för språk och folkminne skriver även i rapporten att en självklar förutsättning för goda resultat är att utbildningen svarar mot de behov som finns. Utbildningen behöver designas så att den kan avhjälpa just det som ställer till problem i den specifika verksamheten.

 

“Det är därför lämpligt att utbildningsmomenten är väl genomtänkta och faktiskt blir verksamhetsanpassade.”

 

En uppfattning vi delar fullständigt med myndigheten. Därför får du också hos oss en engelska kurs och en utbildningsinsats som är tydligt målorienterad och anpassad till just er verksamhet. Språkutveckling inom både tal och skrift förutsätter ofta stöd av omgivningen i form av respons från en lärare. En kunnig och inspirerande lärare som ger konstruktiv och uppmuntrande respons ger deltagaren en helt annan möjlighet att utveckla sina engelskakunskaper.

 

Mer om oss – GMS International

GMS International har mer än 35 års erfarenhet av kompetensutveckling och fortbildning för företag. Vår verksamhet bedrivs i över 150 länder världen över.

Med exceptionella krav på professionalism och kvalitet erbjuder vi ditt företag de bästa utbildningstjänsterna på lokal- såväl som på global nivå. Utbildningar vi erbjuder utgår från dina företagsstrategier och behov med resultat som är både mätbara och långvariga.
För att garantera den bästa lösningen för ditt företag och varje enskild deltagare genomför vi en noggrann behovsanalys och anpassar utbildningen därefter. Våra metoder är unika och beprövade för att ge bästa resultat. Tillsammans med våra erfarna och inspirerande lärare, utbildare och instruktörer är vi säkra på att vi är det rätta valet för ditt företag!

 

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!