Affärskultur-kurser

Våra kurser i Affärskultur hjälper dig som är ny i ett land.
Vilka regler och förbud måste man känna till när man bor i ett visst land? Vad ska man tänka på till vardags och i arbetet?

Vår kulturträning kombinerar kännedom kring hur man agerar i det sociala livet och vanliga sedermed med allmän kulturell utbildning, samt grundläggande affärsetikett.

Dessa interaktiva och roliga kulturworkshops lär dig allt du behöver veta om livet i ditt nya hemland. Att förstå hur vardagen och medmänniskorna fungerar är nyckeln till ett framgångsrikt och lyckat nytt liv. Medvetenheten om traditioner hjälper dig dessutom att delta och njuta på ett inkluderande sätt av samhället. Du kommer därutöver få kunskap om och förståelse för de outtalade kulturella reglerna, hur arbetskulturen skiljer sig gentemot andra länder, samt mycket mer.

Vi erbjuder skräddarsydd kulturträning på flera olika språk till nyanlända Expats och deras familjer oavsett vilket land de ska flytta eller har flyttat till. 

Se till exempel: Att bo och arbeta i Mellanöstern och Att bo och arbeta i Sverige.

Våra kultur-workshops kan anpassas till att även omfatta språkutbildning och/eller coaching.

Tveka inte att Kontakta oss för mer information!

Tala med våra experter

Kulturkurser för svenskt näringsliv

“Jätteviktig kurs. Jag lärde mig mycket om andra, men också om mig själv!”

(Project planner på Vattenfall)

Har du ett intresse och en ambition att förhandla internationellt och möta nya människor från andra kulturer?

Då är våra kulturkurser något för dig!

Kultur ur ett samhällsperspektiv kan sägas vara ett sätt att beskriva levnadssättet hos ett helt samhälle. Det kan handla om seder, traditioner, språk, lagar och regler.
Att vara medveten om och nyfiken på olika kulturer är ett mått på social intelligens och visar ofta på en ödmjuk formalitet.

Som företagsledare, nyanländ expat eller agent/säljare är kännedom om andras kulturer avgörande vid internationella affärsmöten, upphandlingar eller besök. Våra kulturkurser är alltid anpassade efter er  bransch för bättre relevans. Vi garanterar att ert självförtroende kommer vara på topp vid nästa affärsmöte, utlandsbesök eller kulturutbyte!

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!