Interkulturell kommunikation

en grupp som avslutat kursen Interkulturell kommunikation

Kursen Interkulturell kommunikation är skapad för dig som arbetar i ett multikulturellt team och behöver få mer kännedom om andra länders kulturer, samt förståelse för beteendet hos människor med olika bakgrund.

“Ni har stärkt vår organisation! Tack!”

(Production manager Ovako)

Utbildningen skräddarsys och vänder sig till säljare, kundservice och andra anställda i företaget som regelbundet har kontakt med icke-svensktalande kunder från olika kulturer.
Genom att belysa likheter och olikheter och samtidigt kontinuerligt öva på att förbättra kommunikationen över kulturgränserna, är syftet att öka förståelsen för sin egen och andras kulturer.
Detta kommer ge tydliga resultat som förbättrad kommunikation, förstklassig kundservice och på sikt dessutom ökad försäljning!

Praktiska övningar, där man bland annat lär sig olika multikulturella kommunikationssignaler, kombineras med teoretiska genomgångar om bemötande och konfliktlösning. Färdigheter på dessa områden leder ganska omgående till en förbättrad förståelse för företagets kunder med olika kulturella bakgrunder.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Kursen tar bl. a. upp:

 • Jämförelser av likheter/olikheter för ökad förståelse för kulturella skillnader
 • Hur man förbättrar samarbetet med oliktänkande
 • Att möta kunden – hur man bäst tar hand om internationella kunder och deras behov i det personliga mötet
 • Hur man löser konflikter och problem som uppstår i kulturkrockar
 • Multikulturella kommunikationssignaler – konsten att verkligen lyssna på internationella kunder och läsa mellan raderna

 

STEG 1 – Introduktion till Interkulturell kommunikation

 • Jämförelse av likheter/olikheter för ökad förståelse för kulturella skillnader (med fokus på de nationaliteter ni arbetar med)
 • Kulturell kunskap – vad är kulturellt vad är icke-kulturellt?
 • Förbättrat samarbete med oliktänkande
 • Träning i att på ett bra sätt lyssna, uppmuntra och förstå kundens behov
 • Metod för att framföra kritik utan att det upplevs som kritik
 • Stärkt självförtroende och positivt tänkande
 • Förbättrade rutiner och förhållningsätt i kundmötet

STEG 2 – Skapa positiva relationer med kunder från olika kulturer

 • Vilka kulturer möter ni i ert arbete idag?
 • I vilka situationer uppstår de flesta problemen? Varför?
 • Hur man bäst kommunicerar via telefon med kunder från olika kulturer – anpassa tonläge, tydlighet, ordval, förmåga att lyssna och förstå
 • Hur man skriver tydliga och effektiva email till kunder från olika kulturer – anpassa formuleringar, fraser och ordval
 • Att möta kunden – hur man bäst tar hand om internationella kunder och deras behov i det personliga mötet

STEG 3 – Säljteknik & konfliktlösning i det interkulturella kundmötet

 • Repetition av grundstenar i tidigare utbildning
 • Rollspel och övningar baserade på Bonavas aktuella fallstudier
 • Sätt dig in i kundens kulturella förutsättningar och eventuella kommunikationsbegränsningar
 • Kunskap om era internationella kunder – visa att du känner till dem och vet vilka just de är, hur du kan vårda och förbättra kontakten.
 • Träning i att lyssna, uppmuntra och lösa konflikter baserade på interkulturella missförstånd
 • Hur brukar ni lösa konflikter och problem? Vad fungerar och vad fungerar inte?
 • Multikulturella kommunikationssignaler – konsten att verkligen lyssna på internationella kunder och läsa mellan raderna
 • Sammanfattning av handlingsplan med konkreta förslag på rutiner och förhållningsätt som ger ökad arbetsglädje och effektivitet i det interkulturella kundmötet på Bonava.
Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!