Tolkning och översättning
$s

Vi erbjuder högklassig personlig service!

Våra tolk- och översättningstjänster riktar sig till företag, företagsledare och experter som behöver hjälp med ex. tolkning av affärsdokument eller assistans vid affärsuppgörelser.

Men också vid kommunikation med internationella partners där språkbarriärer hindrar en produktiv konversation.

I över 35 år har vi assisterat företag och organisationer i hela Norden med våra tolk och översättningstjänster. Därför kan vi på dina villkor, var sig i stor eller liten utsträckning, assistera och komplettera vid tolkning och översättning av allt ifrån dokument, vid affärssamtal eller korrekturläsning av sekretessbelagda dokument.

Tolkning Läs mer
Översättning Läs mer
VI HJÄLPER er MED VAD ni BEHÖVER!
Hos oss hittar ni skräddarsydda företagsutbildningar och kompetenslösningar för alla behov. Vi vägleder er från planering till utvärdering.
Våra tjänster