Tolkning

hållbart ledarskap

Tolkning ser till att budskapet når fram utan missförstånd!

Trodde du att språkbarriärer är ett problem? Då trodde du fel!

Med hjälp av GMS International och våra framstående tolkar kan ni utan hinder prata samma språk som alla era kunder, kollegor, klienter och partners!

Oavsett om ni måste ringa ett affärssamtal till Tyskland eller behöver en konferenstolk i Stockholm eller Helsingfors, har GMS rätt kompetens och de rätta resurserna för att möta dina språkbehov. Vi erbjuder professionella tolkar i alla språk och för alla sammanhang!

Vi har ett stort nätverk av professionella tolkar över hela Norden som kan ta uppdrag med kort varsel. Samtliga våra anställda är neutrala, opartiska och arbetar naturligtvis under strikt sekretess.

Våra erfarna och sakkunniga tolkar och kompetenta projektledare garanterar er flexibilitet och högklassig personlig service.

Rätt tolk för rätt uppdrag är vårt motto och vi försäkrar att med oss får ni bästa möjliga språk-support!

 

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Affärstolkning

Affärs- och styrelsemöten, delegationsbesök och bolagsstämmor.

Konferenstolkning

Vi blir din samordnare och projektledare inför internationella konferenser och event, affärsmöten, seminarier, utbildningar, officiella besök, marknadsundersökningar samt internationella skiljedomsförfaranden.

Samhällstolkning

För att bistå myndigheter och verk i hela landet med tolktjänster – myndigheter, landsting, kommuner, domstolar, advokater, polismyndigheten och migrationsverket.

Distanstolkning

Tolken finns med online- eller på telefon. Du sparar restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Vid distanstolkning får du tillgång till vår samlade kompetens som finns på annan ort. Distanstolkning kan i många fall vara ett effektivt och kostnadsbesparande alternativ, med bibehållen tolkkvalitet.

Konsekutiv tolkning

Tolken återger det talaren säger i efterhand – vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Tolken är neutral och opartisk.

Simultantolkning

Tolkningen sker med några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning sker vanligtvis åt ett håll och viss teknisk utrustning är nödvändig, till exempel tolkburar och hörlurar. Vi arrangerar hela paketet: bokar lokal och ser till att det finns fungerande teknisk utrustning för evenemanget.

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!