Medarbetarskap – intern kommunikation

två kollegor som har intern kommunikation och delar medarbetarskap inom företaget

Utbildning i medarbetarskap för bättre intern kommunikation

Medarbetarskap handlar mycket om intern kommunikation. Medarbetarskap är en företagsanpassad utbildning med syfte att förbättra och utveckla den interna kommunikationen. Samtidigt ökar medarbetarnas delaktighet, samarbete och lagkänsla så att de mer effektivt kan jobba mot samma mål.
 

Medarbetarskap med GMS ger dig

 • God intern kommunikation inom företaget
 • Starkare engagemang och större effektivitet
 • Ökad arbetsglädje
 • Sund arbetsmiljö
 • Verktyg och metoder som håller länge

 

Varför satsa på intern kommunikation och medarbetarskap?

Målet med utbildningen är att förbättra den interna kommunikationen, vilket leder till ökad motivation, ansvarstagande och arbetsglädje. Till följd av detta kommer ni öka både företagets effektivitet och lönsamhet.
 

Vad utbildningen fokuserar på

Medarbetarskap handlar om att inkludera samtliga inom företaget eller organisationen, och om hur dessa förhåller sig till arbetsuppgifter, arbetskamrater och arbetsgivare.

Det ligger i allas intresse att sträva efter ett så starkt engagemang som möjligt i dessa tre hörnstenar. Att nöja sig med mindre än så, är att inte se till sin fulla potential. Alla är medarbetare, men somliga har även ett ledaransvar och alla behöver bidra för att skapa god intern kommunikation.

Våra experter kommer att fokusera på de olika rollerna och relationerna inom organisationen. Under utbildningens gång arbetar vi tillsammans med att identifiera:
 

 • Hur intern kommunikation inom företaget fungerar idag?
 • Hur samarbetet fungerar idag?
 • Hur kan de goda relationerna upprätthållas men också bli ännu bättre?
 • Hur ser framtida utmaningar ut?

 

Utbildningen anpassas efter ert företag

Många företag idag är relativt platta organisationer, där medarbetarna är närmast självstyrande eller agerar enligt ett samspelande medarbetarskap i täten. Vår kurs ger djupare kunskap om hur detta på ett relevant sätt kan utvecklas ytterligare så att ni får så god intern kommunikation som möjligt.

Utbildningen är anpassningsbar vad gäller:
 

 • utbildningens start
 • utbildningens innehåll
 • deltagarantal

 
Utbildningen skräddarsys helt efter er och organisationens önskemål.

Läs även om våra kurser i teambuilding

Kika även på våra teambuildingkurser, vi erbjuder Teambuilding som anpassas till er verksamhet och skapar bättre laganda och samarbete inom teamet.

Vi erbjuder även Teambuilding MBTI som baseras på Myers Briggs personlighetstest och Teambuilding JTI som bygger på C-G Jungs teorier.

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med våra experter idag!

 
 

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Exempel på frågor och moment om medarbetarskap under utbildning.

 • Hur fungerar detta i praktiken?
 • Hur hanterar medarbetarna relationen till arbetsgivare, arbetskamrater och det egna arbetet?
 • Vad har man för ansvarsroll som medarbetare?
 • Hur fungerar kommunikationen internt?
 • Vilka brister finns?
 • Hur kan den förbättras?
 • Vad fungerar redan nu bra?
Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!