Teambuilding JTI

teambuilding kurs som visar ett gäng som är glada efter lyckat projekt!

Stärk ert team och samarbeta bättre!

Vår kurs i Teambuilding JTI lär er hur. 

Denna teambuilding-kurs utgår från det beprövade JTI (Jung Type Indicator) -testet, baserat på psykologen Carl G Jungs personlighetsteorier och beteendeprofiler. Testet görs på plats av samtliga deltagare och hjälper varje individ upptäcka sina unika talanger och dolda styrkor.

Informationen som erhålls genom testet ger bland annat ökad självkännedom, självbekräftelse och insikt i vad som motiverar just dem. Detta i sin tur hjälper samtliga att få bättre förståelse för de andra och möjliggör därigenom bättre kommunikation.

Fokus under utbildningen kommer ligga på utvecklingen hos teamet i helhet, fast också på individen på ett mer personligt plan. Kursen i Teambuilding JTI ger deltagarna en chans att lära känna varandra på ett djupare plan. Dessutom får de redskap för att som kollegor kunna förstå varandra bättre, men även att tillvarata varandras likheter, men även skillnader, på ett bättre sätt.

Målet är att ni som deltagare ska få mer respekt och större förståelse för varandra. Kännedom om de andras svagheter kan ni sedan gemensamt vända er kunskap till samlad styrka.
Lär er samarbete idag, så är framtiden er!

 

(Vi har även en teambuilding-kurs som baseras på Myers Briggs Type Indicator, läs mer om den här.)

Kontakta oss för mer information!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!