Kundbemötande

Kundbemötande mellan två medarbetare

Kundbemötande i världsklass

Kundbemötande är en inspirerande kundserviceutbildning för företag som vill imponera med sitt kundbemötande!

Hur kunder blir bemötta i ett tidigt stadie är ofta nyckeln till fortsatta goda affärsrelationer. Bättre bemötande föder mer lojalitet och ökar på sikt lönsamheten för företaget.

Kursen i kundbemötande och service hjälper dig och din personal att utveckla och effektivisera era kundkontakter på ett framgångsrikt och strukturerat sätt.

Som deltagare kommer du att få lära dig:

 • att bättre förstå kunderna och deras behov
 • hur du skapar långvariga relationer med kunden
 • hur du kan hjälpa till att styra denne i rätt riktning. Allt på ett positivt, personligt och professionellt sätt!

Gott självförtroende ger bättre relationer!

Kundbemötande handlar om vilken relation företaget vill kommunicerar till sin kund.

Utbildningen är riktad till dig som idag har återkommande kundkontakter men vill få bättre självförtroende i ditt yrke, förståelse för merförsäljning och dessutom lära dig mer om hur man med ett leende underhåller redan goda relationer till kunden.

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov och förutsättningar, startdatum är flexibla och ni bestämmer själva var fokus ska ligga under utbildningen.

Fler kurser inom kundservice hittar du här!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

På utbildningen lär ni er att skapa positiva kundrelationer

 • Hur man uppfyller kundens grundläggande förväntningar
 • Förutse vad kunden behöver och vill ha
 • Respektera kundens tid mer än din egen
 • Kunskap om kunden. Håll koll på fakta och visa att du bryr dig om kunden

Ni får bättre förståelse för vikten av professionell kommunikation

 • Hur man bäst kommunicerar via telefon – tonläge, tydlighet, ordval, förmåga att lyssna och förstå
 • Hur man skriver tydliga och effektiva email – formuleringar, fraser och ordval
 • Att möta kunden – hur man bäst tar hand om kunden och dennes behov i det personliga mötet
 • Kommunikationssignaler – konsten att verkligen lyssna på kunden och läsa mellan raderna
 • Att hantera riktigt svåra och negativa kunder – hur man vänder en negativ kund till att bli positiv
 • Uppföljning – hur man bäst följer upp och har kontinuerlig kontakt med kunden via telefon, email och i personliga möten

n

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!