Öppen kurs BAM – Bättre Arbetsmiljö

bilden visar ett gruppmote

Lär dig bättre arbetsmiljö med oss!

Öppen kurs BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning med diplomering till deltagarna.

Denna tvådagars arbetsmiljöutbildning lär deltagarna arbetsmiljö från början. Den vänder sig till företagets ledning, skyddsombud, arbetsmiljöombud och andra arbetsmiljöansvariga. Kursen ger grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar systematiskt arbetsmiljöarbete. Ni kommer att få lära er hur ni på ett effektivt och strategiskt sätt kan jobba med arbetsmiljön i er organisation.

God arbetsmiljö är nyckeln till lönsamhet!

Utbildningen lär dig som är deltagare hur du kommer igång med, följer upp och utvecklar en god arbetsmiljöpolicy. Du får dessutom kunskap om hur du hanterar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, och tips på hur du hittar ytterligare kunskap och får svar på uppkomna arbetsmiljöfrågor i vardagen.
Bättre arbetsmiljö ger gladare medarbetare och snabb ökad produktivitet!

Kontakta oss idag! Det lönar sig!

Företagsanpassade kurser inom arbetsmiljö hittar du här.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Kunna se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och en positiv verksamhetsutveckling.
Kunna söka vidare information om uppkomna frågor i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Kunna identifiera risker och arbeta förebyggande.

✓ Grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet
✓ Roller och ansvar
✓ Samverkan
✓ SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete
✓ Riskbedömning
✓ Handlingsplan
✓ Arbetsmiljöpolicy, rutiner, instruktioner
✓ Främja hälsa, förebygga och eliminera risker
✓ Riskfaktorer i arbetslivet
✓ Stressfaktorer
✓ Krav – kontroll – stöd – modell
✓ Arbetsmiljöns betydelse för organisation, grupp och individ
✓ Verktyg och mätinstrument för ett förebyggande arbetsmiljöarbete
✓ Söka fördjupad kunskap
✓ Friskfaktorer
✓ Diskussioner
✓ Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

Ort: Stockholm

Längd: 2 dagar

Pris: 8 250kr.

Nästa tillfälle:
19-20 april 2018

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!