Inkluderande ledarskap

Nå ny framgång genom mångfald och integration!

Vår kurs Inkluderande ledarskap tar upp frågan om hur ett företag på bästa sätt ska kunna tillvarata möjligheterna i ett på många sätt nytt och allt mer segmenterat Sverige?

Hur kan man som ledare lära sig förstå det affärsmässiga potentialet i en tid av mångfald? Hur lär man sig att omfamna den?

Denna kurs är speciellt framtagen för ledare som är ansvariga för att forma ett företags långsiktiga strategiska inriktning. För ledare som är beredda att styra sin organisation efter de nya villkoren som råder.

Med rätt förutsättningar och ett inkluderande ledarskap är nyanserade och blandade grupper mer innovativa och kreativa. Dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald.

En annan positiv effekt av mångfald på arbetsplatsen är att det ökar organisationens trovärdighet i relation till kunderna, användarna och omvärlden. Att ha medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund ger oss kunskap och perspektiv som hjälper oss att förstå målgruppernas olika behov.

Mångfald är rikedom!

Som chef eller ledare i en multikulturell organisation är det viktigt att känna till hur man på bästa sätt kan dra nytta av den kulturella rikedomen. Men också hur man framgångsrikt ska leda, motivera och inspirera alla medarbetare till att kollektivt nå ännu större framgång.

Vår kurs bygger inte bara på kommunikativa strategier och själva ledarskapet, utan också på förståelsen för de olika grupperna. Som ledare är det viktigt att känna till och vara beredd på utmaningarna medarbetare kan erfara. Detta för att dels bygga broar, men kanske framförallt för att visa sitt ledarskap och i det ta ställning för en mer jämställd och tolerant arbetsplats!

Målet med kursen är utforska mångfald och integration utifrån marknadsdrivna perspektiv.
Vi kommer krasst ställa oss frågan “Vad får jag ut av det?”, sett genom just din specifika bransch och ditt företags synvinkel.

 

Läs också om Kommunikativt ledarskap samt vår ledarskapsutbildning baserad på IDI-modellen!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!