Ledarskap och utveckling genom IDI

undervisning diplomerad säljledning

IDI – för bättre självkännedom!

Ledarskap genom IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – är utvecklat för att hjälpa personer att bättre förstå hur andra upplever dem.

Med bättre självkännedom kan dina medarbetare lättare tolka andras beteende och därigenom utveckla sin samspelsförmåga.

IDI underlättar dessutom kommunikation och samarbete och stärker dig som ledare!

Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera. Beteendeinstrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning.
Resultatet blir således en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

Interpersonal Dynamics Inventory

Denna företagsutbildning vänder sig till individer eller organisationer.
Du får lära dig mer om ditt eget beteende med utökad kunskap om hur andra upplever dig. Kursen hjälper dig dessutom att förstå andras beteende och ger dig stöd för bättre samspel.

Efteråt kommer du kunna skapa en öppen och tillitsfull organisationskultur, samt bättra relationen mellan dina anställda.

Interpersonal Dynamics Inventory i din organisation skapar ett gemensamt värdeneutralt språk så att alla förstår varandra bättre. Detta är en investering för alla medarbetare i hela företaget.

Kontakta oss idag för mer information!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!