Arbetsmiljö Öppna Kurser

Våra öppna kurser är specifika utbildningar för enskilda yrkesutövare inom olika branscher. Kurserna vänder sig till er chefer, arbetsledare och skyddsombud som vill få mer kunskap på området arbetsmiljö.
På de olika utbildningarna tas frågor rörande organisation, lagar, regler samt ansvarsområden upp. Deltagarna får tips på metoder och konkreta verktyg för att hantera problem (konflikter, mobbning och diskriminering) som kan uppstå på en arbetsplats.

Avslutad kurs lär er hur man skapar ett gott och funktionellt arbetsklimat på arbetsplatsen men ger också individen ökad trygghet att agera inom arbetsmiljöområdet på ett konstruktivt och säkert sätt.

Tala med våra experter

Kompetensutveckling för bättre arbetsmiljö

”5 av 5 -Engagerad och kunnig instruktör!”

(Mikael, Skyddsombud på Vattenfall)

Genom att förse individen i fråga med relevant och fördjupad kunskap om arbetsmiljö utökar vi dennes förståelse för organisationen. Som chef, personalansvarig eller skyddsombud förväntas man kunna informera andra om arbetsmiljöarbetet och möta medarbetare och ansvariga för att tillsammans utveckla strategier.

Med hjälp av autentiska situationer och exempel går vi även in på de mer praktiska detaljerna som kan vara användbara vid konflikthantering och utvärdering.

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!