Affärssvenska

Lär dig i affärssvenska!

När man kommunicerar med svenska företag, myndigheter eller organisationer talas det affärssvenska, så kallad business Svenska eller professional Swedish.

Till skillnad från andra kulturer där affärsspråket ofta bygger kring formella inledningar och komplicerade termer – är affärssvenskan avsevärt tydligare, med konkreta formuleringar och ofta personligt tilltal.

Vi har tagit fram en språkutbildning inom området affärssvenska för de personer som redan är bekväma med att prata svenska i sociala sammanhang, men nu vill ta språket till nästa nivå och använda det i sitt dagliga arbete.

Exempel på vad kurserna kan komma att fokusera på:

-Tal- och skriftspråk på arbetsplatsen
-Kommunikation inom olika områden
-Presentationer
-Ekonomiska eller andra relevanta redovisningar

Utbildningen är särskilt populär bland rekryterare och arbetsledare samt såklart nyetablerad arbetskraft inom svenskt näringsliv.

Vi erbjuder även speciellt nischade språkutbildningar såsom svenska för utlandsexperter och nyanlända akademiker och svenska för läkare, ingenjörer och tekniker.

Kontakta oss och berätta om just dina behov så hjälper vi dig vidare! 

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

”Läraren var briljant, intelligent och rolig!”

(arbetsledare på Trafikverket)

Vi använder oss alltid av autentiska situationer och tränar till exempel på hur man bäst använder språket till sin fördel vid diskussioner på arbetsplatsen eller hur man på svenska presenterar förslag inom sitt yrke.

Oavsett erfarenhet är målet att du efter avslutad kurs ska känna dig tryggare i att kommunicera på arbetsplatsen, med affärsrelationer och inom situationer där du representerar din organisation inför myndigheter!

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!