Affärssvenska

När man kommunicerar med svenska företag, myndigheter eller organisationer talas det affärssvenska, så kallad business Svenska eller professional Swedish.
Till skillnad från andra affärskulturer där affärsspråket ofta bygger kring formella inledningar och komplicerade termer – är affärssvenskan avsevärt tydligare, med konkreta formuleringar och ofta personliga tilltal.

Vi har tagit fram olika språkutbildningar inom affärssvenska för ditt företag för de personer som redan är bekväma med att prata svenska i sociala sammanhang men nu vill ta språket till nästa nivå och använda det i sitt dagliga arbete.

Exempel på områden inom affärssvenska som kursen fokuserar på:

-Tal- och skriftspråk på arbetsplatsen
-Kommunikation inom olika områden
-Presentationer
-Ekonomiska eller andra relevanta redovisningar
-Kundtjänst
-Myndighetssvenska

Utbildningarna är särskilt populära bland rekryterare och arbetsledare som ser kompetensområdet som avgörande för företag, nyckelpersoner och nyetablerad arbetskraft inom svenskt näringsliv.

Vi erbjuder även andra nischade språkutbildningar för utlandsexperter och nyanlända akademiker och yrkesutövare som läkare, ingenjörer och tekniker från andra länder.

Navigera i listan nedan för mer information om våra olika företagskurser med inriktning affärssvenska och hör av dig så hjälper vi dig vidare! 

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

”Läraren var briljant, intelligent och rolig!”

(arbetsledare på Trafikverket)

Vi använder oss alltid av autentiska situationer och tränar till exempel på hur man bäst använder språket till sin fördel vid diskussioner på arbetsplatsen eller hur man på svenska presenterar förslag inom sitt yrke.

Oavsett erfarenhet är målet att du efter avslutad kurs ska känna dig tryggare i att kommunicera på arbetsplatsen, med affärsrelationer och inom situationer där du representerar din organisation inför myndigheter!

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!