Skapa framgångsrika Agila team

Skapa framgångsrika Agila team

Hur skapar vi en framgångsrik agil organisation?

Att arbeta Agilt har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Det finns idag få utvecklingsteam där begreppet inte ens diskuterats.

Ett Agilt förhållningssätt påverkar inte bara själva arbetsgruppen utan också alla intressenter, exempelvis ledare och kunder. Därmed är det av stor vikt att även dessa grupper har en klar bild av vad det innebär att arbeta Agilt.

I agila team, t.ex. ett scrum-team, arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att på bästa och mest produktiva sätt lösa uppgifterna i de olika momenten. En av framgångsfaktorerna för att få gruppen att fungera är att kunna kommunicera – motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m.

Ni får lära er hur ni kan coacha och inspirera varandra för att få motiverade och ansvarstagande medarbetare. Ni blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Inga krav på IT-kunskaper då denna kurs endast behandlar metodik och förhållningssätt.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!