Minska risken för Hot och Våld på arbetsplatsen

RÄTT FÖRBEREDELSER MINSKAR RISK FÖR HOT OCH VÅLD

Kunskap förebygger ohälsa

Hot och våld i arbetet har mer än fördubblats sedan 1980-talet enligt SCB. Personal inom vård och omsorg, transport och offentlig förvaltning är särskilt utsatta.

Även inom sektorer som utbildning, bevakning, handel, socialtjänst, bostadsbolag, politik och media märks en ökning av hot och våld.

Lär dig förebygga och bemöta hot och våld i vår nya utbildning som är speciellt framtagen.

Risk för hot och våld inverkar negativt på arbetsmiljön. Kunskap ökar säkerhet och trygghet. Därför har vi tagit fram en utbildning om att förebygga och bemöta hotfulla situationer för alla anställda. Syftet är att bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö samt att synliggöra era säkerhetsrutiner.

Arbetsgivare spar resurser genom att investera i förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder.

  • Trakasserier, hot och våld bidrar till sjukskrivningar, arbetsskador och förlust av viktig kompetens

  • Arbetsgivaren har ansvar att åtgärda risker för hot och våld

  • Rätt utbildningar kan ge både praktiska och strategiska verktyg – förebyggande, akut och efterarbete

  • Våra webbutbildningar är en viktig men enkel pusselbit när ni bygger en säkerhetskultur

Att rusta personal inför påfrestningar kräver mindre resurser än att laga det som skadats. Den som inte är förberedd är oförberedd.

  • Vänta inte med förebyggande åtgärder till något allvarligt inträffar. Den som är förberedd kommer både agera klokare och klara starkare påfrestningar än andra.

  • Rätt kunskaper och handlingsalternativ kan minska risken för allvarliga konsekvenser i en hotfull situation.

  • I bästa fall kan ni vända incidenter till viktiga lärdomar för organisationen.

  • Våra utbildningar ger kunskap om åtgärder som kan sättas in förebyggande, akut eller som krisstöd

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!