Kommunikativt Ledarskap i Multikulturella Organisationer

chef visar på KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP I MULTIKULTURELLA ORGANISATIONER

Allt fler internationella företag har ett s.k. “Diversity program” vilket betyder att fler också strävar efter att bygga multikulturella organisationer. Detta resulterar i sin tur i ökad kreativitet, produktivitet och engagemang bland medarbetarna.

Som chef eller ledare i en sådan multikulturell organisation är det viktigt att känna till den kulturella mångfalden och förstå de multikulturella skillnaderna, samt veta hur man ska leda, motivera och inspirera alla medarbetare att nå större framgång!

Kursen “Ledarskap i multikulturella organisationer” bygger inte bara på de kommunikativa strategierna och själva ledarskapet, utan också på förståelsen för de olika grupperna och dess likheter och skillnader. Som ledare är det viktigt att känna till de utmaningar medarbetare kan uppleva angående deras etnicitet, kön, religion, ålder och yrkeskategori, dels för att bygga broar, men kanske framförallt för att visa sitt ledarskap och i det ta ställning för en mer jämställd och tolerant arbetsplats!


Vi på GMS har genom åren arbetat nära globala organisationer över hela världen. Våra experter kan hjälpa er arrangera ett spännande och upplevelserikt utbildningstillfälle med teori och praktiska övningar som är relevanta för de ledarskapsutmaningar som eftersöks inom er organisation!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!