Hantering av Kränkande Beteenden hos Elever på Skolan

Hantering av Kränkande Beteenden hos Elever på Skolan

Kursbeskrivning: Kränkande beteenden hos elever är en allvarlig utmaning för skolmiljön och kräver en helhetssyn samt effektiva strategier för att hantera och förebygga dem. Denna kurs syftar till att ge pedagoger och skolpersonal de kunskaper, färdigheter och verktyg som behövs för att identifiera, hantera och förebygga olika former av kränkande beteenden hos elever. Genom en kombination av teoretisk kunskap, praktiska övningar kommer deltagarna att utveckla en djupare förståelse för de underliggande orsakerna till kränkande beteenden samt lära sig effektiva metoder för intervention och skapa en tryggare och mer inkluderande skolmiljö.

Kursmål:

 • Förståelse för olika former av kränkande beteenden och deras konsekvenser.
 • Utveckla kunskaper om förebyggande åtgärder och tidiga varningssignaler.
 • Förvärva färdigheter för att hantera kränkande beteenden på ett proaktivt och respektfullt sätt.
 • Implementera effektiva interventionstekniker för att hantera kränkande situationer.
 • Skapa en inkluderande skolmiljö som främjar respekt, empati och samarbete.

Exempel på Kursinnehåll:

 1. Definitioner och typer av kränkande beteenden: inklusive mobbning, trakasserier, verbala och fysiska övergrepp.
 2. Underliggande orsaker till kränkande beteenden: psykologiska, sociala och kulturella faktorer.
 3. Identifiering av kränkande beteenden: observation, rapportering och utvärdering.
 4. Förebyggande åtgärder: utbildningsprogram, policyer och skolmiljöns roll.
 5. Effektiva interventionstekniker: konflikthantering, medling och stödstrukturer.
 6. Implementering av skolprogram för att främja positiva relationer och social kompetens.
 7. Hantering av digitala kränkningar och cyberbrott.
 8. Samarbetssamarbete med föräldrar och samhällsresurser för att stödja elever och familjer.
 9. Utvärdering av effektiviteten hos kränkningsförebyggande program och interventioner.
 10. Skapande av en kultur av respekt, empati och inkludering i skolan.

Målgrupp: Denna kurs riktar sig till skolpersonal inklusive lärare, rektorer, skolkuratorer, skolsköterskor och annan personal som arbetar med elever på skolan.

Förkunskaper: Inga specifika förkunskaper krävs för att delta i kursen, men en grundläggande förståelse för skolmiljön och elevbeteende är fördelaktigt.

Kurslängd: Kursen kan anpassas efter behov och kan variera i längd.

 

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!