Hantera och agera i hotfulla situationer

Hantera och agera i hotfulla situationer

Hantera och agera i hotfulla situationer är en utbildning som syftar till att rusta deltagarna med kunskaper och färdigheter för att effektivt hantera och agera i situationer där hot eller våld kan uppstå. Deltagarna får lära sig att identifiera potentiella hot, bedöma risker och vidta lämpliga åtgärder för att minimera faran och skydda sig själva och andra. Utbildningen fokuserar även på kommunikationsstrategier, konflikthanteringstekniker och de juridiska aspekterna av att agera i självförsvarssituationer. Genom praktiska övningar och scenarier ges deltagarna möjlighet att öva på sina färdigheter och stärka sitt självförtroende inför eventuella hotfulla situationer.

 

Utbildningen är förankrad i forskning och anpassad till svenska förhållanden och efter genomförd utbildning ska deltagarna äga en ökad förståelse och förmåga till att hantera dessa situationer så att man kan minimera skador och öka chansen att klara sig. Med en bra mix av teori och praktiska och realistiska övningar där man kommer så nära ett verkligt scenario som möjligt

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!