Kränkande Beteenden hos Äldre och Vårdbehövande

Hantering av Kränkande Beteenden hos Äldre och Vårdbehövande

Kursbeskrivning: Kränkande beteenden hos äldre och vårdbehövande är en allvarlig och ofta förbisedd utmaning inom vård- och omsorgssektorn. Denna kurs syftar till att utbilda vårdpersonal och omsorgsgivare i att identifiera, förebygga och hantera kränkande beteenden hos äldre och vårdbehövande. Genom en holistisk och empatisk tillvägagångssätt kommer deltagarna att lära sig att förstå bakomliggande orsaker till kränkande beteenden samt utveckla effektiva strategier för att skapa en trygg och respektfull vårdmiljö för sig själva och brukare.

Kursmål:

 • Förståelse för olika typer av kränkande beteenden.
 • Utveckla kunskaper om riskfaktorer och varningssignaler för kränkande beteenden.
 • Förvärva färdigheter för att hantera och förebygga kränkande beteenden på ett proaktivt och professionellt sätt.
 • Implementera etiska riktlinjer och metoder för att stödja värdighet och välbefinnande hos äldre och vårdbehövande.
 • Främja en kultur av respekt, empati och samarbete inom vård- och omsorgsverksamheten.

Exempel på Kursinnehåll:

 1. Definitioner och typer av kränkande beteenden hos  äldre och vårdbehövande.
 2. Underliggande orsaker till kränkande beteenden: fysiska, psykologiska, sociala och miljömässiga faktorer.
 3. Identifiering av kränkande beteenden: observation, kommunikation och dokumentation.
 4. Riskbedömning och utvärdering av vårdbehovet för att förebygga kränkande beteenden.
 5. Utveckling av en personcentrerad vårdplan med fokus på värdighet och respekt.
 6. Effektiva interventionstekniker: kommunikation, konflikthantering och bemötande av aggressivt beteende.
 7. Implementering av förebyggande åtgärder: miljöanpassning, aktiviteter och socialt stöd.
 8. Samarbetssamarbete med andra vårdprofessionella, anhöriga och samhällsresurser för att stödja äldre och vårdbehövande.
 9. Etiska och lagliga aspekter av hantering av kränkande beteenden inom vård- och omsorgssektorn.
 10. Utvärdering av vårdkvalitet och kontinuerlig förbättring av vårdmiljön för att främja värdighet och välbefinnande.

Målgrupp: Denna kurs riktar sig till vårdpersonal och omsorgsgivare som arbetar med äldre och vårdbehövande inom olika vård- och omsorgsinställningar, inklusive äldreboenden, hemtjänst och sjukvård.

Förkunskaper: Inga specifika förkunskaper krävs för att delta i kursen, men erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgssektorn är fördelaktigt.

Kurslängd: Kursen kan anpassas efter behov och kan variera i längd.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!