Hantera hot och våld -Tryggare och säkrare arbetsmiljö

Glad grupp som deltagit på kulturkurser

Tryggare & säkrare arbetsmiljö – Utbildningar i att hantera hot och våld med teori och praktisk träning.

Vi lär ut effektiv konflikthantering, de-eskalerande bemötande, säkerhetsmedvetande, mental förberedelse, praktiska metoder för att optimalt kunna hantera hot och våld i er arbetsmiljön. Vi anpassar innehållet till verksamhetens handlingsplaner, policys och riktlinjer och den faktiska eller upplevda bild som aktuell bransch eller yrkeskategori exponeras för. Vi har ett antal framtagna utbildningar för olika yrkeskategorier men vi skräddarsyr även utbildningar för andra branscher.

Utbildningsmetodik

Vi kombinerar teori med praktik.  Vi har stor erfarenhet av att genomföra anpassade utbildningar för olika yrkeskategorier. Denna utbildning riktar sig till personal som tjänstgör i det offentliga rummet där risken att exponeras för hot och våld är förhöjd samtidigt som hotbilden är väldigt bred. Teori kombineras med praktisk scenarioträning som bygger på faktiska händelser och deltagarnas erfarenheter och farhågor.

 

Utbildning som ger deltagaren en ökad förmåga till en effektiv kommunikation och konflikthantering Förmågan till kommunikation och konflikthantering är en viktig faktor i alla organisationer och verksamheter. Att kunna de-eskalera en laddad och potentiellt farlig situation framgångsrikt förutsätter kunskap om kommunikationens dynamik och en effektiv bemötande konflikthantering. På denna utbildning ger vi er kunskap och praktiska metoder för att lyckas med detta.

 

Kontakta oss även våra kurser

  • Förebygg hot och våld
  • Motverka otillåten påverkan
  • Förebygg hot och våld vid universitet och högskola
  • Förebygg hot och våld i skolan
  • Förebygg hot och våld i förskolan
  • Förebygg hot och våld i socialtjänsten
Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!