Hållbart tänkande: navigera i företagsansvar

Hållbart tänkande: navigera i företagsansvar

 

I en tid av växande miljömässiga och sociala frågor har hållbarhet blivit en kärnprincip för företag över hela världen. Den här omfattande kursen om “Hållbart tänkande” är utformad för att utrusta företagspersonal med kunskap, tänkesätt och praktiska verktyg som krävs för att integrera hållbarhet i sina organisationer. Deltagarna kommer att utforska nyckelkoncept, strategier och bästa praxis för hållbart företagande, vilket gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut som gynnar deras företag, samhälle och miljö.

1. Förstå grunderna för hållbarhet:
• Definiera hållbarhet och dess betydelse i företagssammanhang.
• Utforska den tredubbla raden: People, Planet och Profit.
• Inse globala hållbarhetsutmaningar och trender.

2. Utveckla ett hållbart tänkesätt:
• Odla ett hållbarhetstänkande och etiskt beslutsfattande.
• Identifiera personliga och organisatoriska värderingar i linje med hållbarhet.
• Förstå de psykologiska hindren för hållbarhet och sätt att övervinna dem.

3. Implementera hållbara metoder:
• Utvärdera hållbarhet över olika affärsfunktioner (t.ex. leveranskedja, verksamhet, marknadsföring).
• Lär dig principer för hållbar produkt- och tjänstdesign.
• Identifiera möjligheter för avfallsminskning och resursoptimering.

4. Hållbart ledarskap och företagskultur:
• Undersök ledarskapets roll för att driva hållbar förändring.
• Främja en hållbarhetskultur inom organisationen.
• Kommunicera affärscase för hållbarhet effektivt.

5. Hållbar Supply Chain Management:
• Analysera leveranskedjans effekter på hållbarhet.
• Implementera hållbara inköps-, upphandlings- och logistikstrategier.
• Bedöma och minska leverantörskedjans miljöavtryck.

6. Hållbar innovation och teknik:
• Utforska hållbara tekniktrender och innovationer.
• Främja forskning och utveckling av hållbara produkter och lösningar.
• Förstå innovationens roll för hållbarhet.

7. Hållbarhetsrapportering och engagemang för intressenter:
• Lär dig att skapa och använda hållbarhetsrapporter.
• Engagera intressenter effektivt i hållbarhetsinitiativ.
• Ta itu med sociala och miljömässiga frågor på ett öppet sätt.

8. Fallstudier och praktiska tillämpningar:
• Analysera verkliga fallstudier av hållbara företagsmetoder.
• Utveckla en hållbar handlingsplan för din organisation.
• Dela erfarenheter och insikter med kamrater.

 

Vem bör delta:

• Företagsledare och chefer.
• Hållbarhetschefer och koordinatorer.
• Proffs som är intresserade av att integrera hållbarhet i sina roller.
• Småföretagare som söker hållbar tillväxt.

Förkunskaper:

Inga specifika förkunskaper krävs, men en grundläggande förståelse för affärskoncept är till hjälp.
Vid slutet av den här kursen kommer deltagarna att vara väl rustade att leda och bidra till hållbara initiativ inom sina organisationer, vilket förenar företagens framgång med miljömässigt och socialt ansvar.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!