Engelska för Fackföreningsombud och Fackliga Företrädare

Engelska kurs för Fackföreningsombud och fackliga företrädare

Är du Fackföreningsombud eller facklig företrädare?

Har du kontakt dagligen eller kontinuerligt på engelska? Har du ofta kontakt där svenska inte är huvudspråket?

Denna kurs är uppbyggd för dig eller organisation där språkbruket är viktigt men ofta behövs göras på ett andra språk som till exempel engelska.

Språkbruket kan vara mot kunder eller internationellt arbete.

I en allt mer internationell värd behöver vi brygga språkbruket, fackens arbete för att informera och stötta dem som inte pratar svenska ökar allt mer i en osäker värld. Det som enkelt kommuniceras på ett språk kan ha en helt annorlunda innebörd på ett annat.

I en facklig engelska kurs går vi igenom hur vi kommunicerar på engelska och går igenom olika scenarion.

Vad vi kan gå igenom i denna kurs:

  • Att använda och lära oss specifika fackliga ordförråd
  • Bygga upp en egen facklig kunskap på annat språk
  • Att utveckla kommunikationsförmåga och granskning av grammatikfärdigheter
  • Att utbyta information och åsikter på engelska om aktuella frågor med andra fackföreningsmedlemmar
  • Att ge ut information på engelska om aktuella frågor med medlemmar och externa kunder
  • Att uttrycka sig skriftligt om aktuella fackliga frågor Att genomföra förvärvade språkkunskaper genom uppdrag

 

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!