Att Arbeta i Virtuella Team

en man som tar en kurs i att Arbeta i Virtuella Team

Större effektivitet i virtuella team!

Den här kursen hjälper er som behöver arbeta i virtuella team att få till ett effektivt och väl fungerande samarbete genom bättre kommunikation!

 

Varför välja GMS?

  • Behovsstyrd och skräddarsydd utbildning.
  • Garanterade resultat.
  • Lång erfarenhet från er bransch.

 


Många projekt idag drivs på olika platser runt om i världen på distans, med internationell personal som sällan eller aldrig möts. Det blir då extra viktigt att kommunikationen mellan alla parter är tydlig.

 

Vi har därför tagit fram en kurs som lär er hur man får detta att fungera och hur man organiserar sina roller.

Fokus kommer bland annat ligga på:

-Hur man skapar tydliga spelregler kring möten, konflikter och skriftlig kommunikation.

-Hur man gör för att få struktur med skriftlig agenda och planering. Skapa rutiner kring återkoppling et. c.

-Hur man kommer fram till en gemensam målsättning med lättförståeliga mål. Dessutom ges verktyg och metoder att följa upp deadlines, belöna prestationer och lyfta varandra under arbetets gång.

 

Fördelarna med virtuella team är flera; kompetensnyttjandet blir bättre och komplicerade uppgifter utförs mer effektivt. Dessutom kan kostnaderna sänkas då det är möjligt att dela innehåll och kunskaper. Att flytta arbetet mellan olika tidszoner har också visats sig höja produktiviteten.

Bli effektivare i virtuella team

Deltagarna i teamen måste dock kunna kompensera för de brister i kommunikationen som lätt uppstår på grund av färre fysiska träffar.

Stadig kontakt bygger förståelse över tidszoner och kulturer. Att dela idéer och resultat är därför viktigt, oavsett om medlemmarna använder telekonferenser, e-post eller webbmöten.
Vår utbildning hjälper era team att skapa laganda och gemenskap med förbättrad kommunikation!

 

Kommunikationen ser inte likadan ut i verkligheten som digitalt. Detta kan leda till ett motstånd att jobba på distans och virtuellt. I botten ligger en osäkerhet och det handlar mycket om att vår sociala kompetens inte är anpassad för de nya möjligheterna som alltså är många. Bara man välkomnar och omfamnar dem.

Vår utbildning hjälper er handskas med de nya kraven som ställs på er och förbereder er för att med framgång samarbeta på distans.

Och vi vet! Det kommer löna sig!

 

Läs mer om våra övriga utbildningar inom kommunikation!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!