Modersmålsundervisning och studiehandledningen

Våra uppdrag omfattar tillhandahållande av utbildningspersonal i syfte att erbjuda heltäckande lösningar gällande behovet av Modersmålsundervisning samt studiehandlednning i kommuner och skolor.

Vi kan även tillhandahålla utbildningspersonal vid behov till Er organisation som kan uppstå till följd av en rad element vilka härleds till exempelvis hög arbetsbelastning , uppsägningar, sjukskrivningar, ledighet samt vid tjänst- eller föräldraledighet, mm.

Våra uppdrag kan återspegla sig i form av kompletta lösningar men även spänna över kortare tidsperioder – från enstaka arbetsdagar upp till flera månader (eller längre). Uppdragen i fråga kan omfatta såväl planerad som oplanerad frånvaro.

Vi erbjuder även möjligheten till fjärrundervisning i det valda modersmålet i kombination med studiehandledning. Våra pedagoger innehar den kompetens och tekniska stöd som krävs för att kunna tillhandahålla en interaktiv undervisning av högsta möjliga nivå.

De ansvariga lärarna använder sig av en rad portaler som ett led i att tillhandahålla relevant undervisning samt material och uppgifter till elever.

Vid längre uppdrag ansvarar vår personal för det pedagogiska arbetet i såväl elevgrupp som för enskilda elever. Vi arbetar även efter ett flexibelt förhållningssätt och har möjligheten att anpassa oss efter rådande förändringar under tiden som uppdraget fortlöper.

Några av de språkkompetenser som våra kunder använder sig av i skrivande stund återges i form av följande lista:

 • Engelska
 • Ukrainska
 • Ryska
 • Dari
 • Tyska
 • Serbiska
 • Bosniska
 • Italienska
 • Portugisiska
 • Arabiska
 • Spanska
 • Mandarin
 • Persiska
 • Japanska
 • Lettiska
 • Thai
 • Grekiska
 • Finska
 • Franska
 • Polska
 • Tigrinja
 • Albanska
 • Tagalog
 • Turkiska
 • Kurmanji
 • Amhariska
 • Kinyarwanda

Studiehandledning är att förse elever med lämplig stöd gällande den språkliga- och ämnesrelaterade utvecklingen – från skolspråk till svenska språket och vice versa. Våra studiehandledare har gedigen erfarenhet inom kartläggning, enligt Skolverkets material.

Övrigt

Vi genomför även prövningar i modersmål samt tolkförmedling vid exempelvis intag av nya elever eller utvecklingssamtal.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!