Tolktjänster

Tolktjänster

Översättning

Tala samma språk med alla era kunder/kollegor/klienter/partners och se till att ert budskap når fram utan missförstånd!

Oavsett om ni behöver ringa ett affärssamtal till Tyskland eller en konferenstolk i Stockholm eller Helsingfors har GMS rätt kompetens och de rätta resurserna för att möta dina språkbehov. Professionella tolkar i alla språk och för alla sammanhang.

GMS erbjuder konferens- och affärstolkning, samhälls- och rättstolkning, distans- och telefontolkning, simultan- och konsekutivtolkning, översättningstjänster samt konsulttjänster för företags- myndighets- och studiebesök.

Exempel på olika tolkningssituationer
Affärstolkning

Affärs- och styrelsemöten, delegationsbesök och bolagsstämmor.

Konferenstolkning

Vi blir din samordnare och projektledare inför internationella konferenser och event, affärsmöten, seminarier, utbildningar, officiella besök, marknadsundersökningar samt internationella skiljedomsförfaranden.

Samhällstolkning

För att bistå myndigheter och verk i hela landet med tolktjänster – myndigheter, landsting, kommuner, domstolar, advokater, polismyndigheter och migrationsverket.

Distanstolkning

Tolken finns med online- eller på telefon. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Läs mer nedan.

Vanliga tolkningsmetoder
Konsekutiv tolkning

Tolken återger det talaren säger i efterhand – vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Tolken är neutral och opartisk.

Simultantolkning

Tolkningen sker med några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning sker vanligtvis åt ett håll och viss teknisk utrustning är nödvändig, till exempel tolkburar och hörlurar. Vi arrangerar hela paketet: bokar lokal och ser till att det finns fungerande teknisk utrustning för evenemanget.

Distanstolkning online- eller telefontolkning

Detta är en tolkningsform som med fördel kan användas om du behöver en tolk i mindre projekt eller behöver en tolk i ett mycket udda språk samt vid tillfällen då resekostnaden riskerar att kraftigt överstiga tolkkostnaden. Vid distanstolkning får du tillgång till vår samlade kompetens som finns på annan ort. Distanstolkning kan i många fall vara ett effektivt och kostnadsbesparande alternativ, med bibehållen eller förbättrad tolkkvalitet.

Rätt tolk för rätt uppdrag

Vi har ett stort nätverk av professionella tolkar över hela Norden som kan ta uppdrag med kort varsel. Våra tolkar är neutrala, opartiska och arbetar naturligtvis under strikt sekretess. Våra professionella tolkar och kompetenta projektledare garanterar högsta kompetens, flexibilitet och personlig service.