Ledarskap för Nordiska Chefer

Ledarskap för Nordiska Chefer

leadarskap
Beskrivning

Att verka som chef i de nordiska länderna kan vara en riktig utmaning, trots att länderna ligger geografiskt nära varandra. Vi tar gärna för givet det långa och gemensamma arv som länderna delar och antar att vi förstår varandra, har samma kultur och därmed samma förhållningssätt när det gäller företagsverksamhet och ledarskap.

Men det finns stora skillnader, inte bara språkliga, utan även kulturella och affärsmässiga som du som är chef och ledare måste kunna förstå och hantera om du vill bli framgångsrik i nordiska affärsrelationer!

Vår kurs i Ledarskap för Nordiska chefer kommer att lära dig skillnaderna, öka din medvetenhet om traditioner, kulturella regler och arbetskulturer och på så sätt ge dig en solid plattform att stå på när det gäller att leda människor, arbetsgrupper och företag över de nordiska gränserna.

Kursen skräddarsys helt utifrån dig och ditt företags behov, önskemål och förutsättningar. Vi på GMS International har 35 års erfarenhet av utbildningar inom ledarskap och våra lärare är noggrant utvalda utifrån kompetens och erfarenhet. Utbildningarna anordnas ute hos våra kunder, men vi kan självklart erbjuda andra lösningar om det finns önskemål om utbildningar på annan ort.

Som kursdeltagare får du personlig coaching och omedelbar feedback från din lärare. Vi vet vilka krav som ställs på en chef eller arbetsledare och tillsammans arbetar vi för att du ska bli en kompetent och säker ledare för dina medarbetare.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Ledarskap för Nordiska Chefer.