Krishantering – Avlastningssamtal

Krishantering – Avlastningssamtal

Beskrivning

Den här kursen lär dig som är chef hur du bör hantera olika typer av kriser på arbetsplatsen, när personal av någon anledning har upplevt psykiskt påfrestande situationer. Du får lära dig att planera och genomföra avlastningssamtal. Genom avlastningssamtal förebyggs och mildras negativa reaktioner, vilket gör arbetsplatsen mer harmonisk och fungerande.

Den här utbildningen ger dig ökad trygghet att agera inom arbetsmiljöområdet på ett konstruktivt och säkert sätt. Ett måste för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud som vill bli experter på krishantering på sin arbetsplats.

Kontakta oss på telefon +46 (0)8-798 20 80 eller skicka ett mail till GMS International info@gmsgroup.us.com om du har frågor kring vår kurs – Krishantering – Avlastningssamtal