Teambuilding – att arbeta som team

teambuilding en grupp som visar på att om man arbeta som team, kan man nå sina mål som grupp!

Teambuilding ger bättre samarbete!

Teambuilding kräver kunskap om och förståelse för varandras skiftande roller.

Att arbeta som team behöver, precis som tekniska färdigheter, tränas upp.
GMS International erbjuder ert företag den här utbildningen med all den teambuilding ni som grupp behöver!

 

Varför teambuilding med GMS?

  • förbättra produktiviteten.
  • öka motivationen hos medarbetarna. 
  • lösa upp politiska och personliga oenigheter.

 

 

Några andra fördelar som finns med teambuilding är att man förbättrar moralen och ledarskapet, samt definierar målen tydligt.
Genom att hitta hinder som omintetgör kreativitet förbättrar ni rutiner, processer, förmågan att lösa problem.

Kursen vänder sig till arbetslag, enheter, ledningsgrupper och projektgrupper – dvs alla som vill utveckla sitt lagspel och få ökad förståelse för hur samarbete leder till ökad effektivitet.

Kombinera teori och praktik för bättre framgång!

Under utbildningen arbetar ni med både teori och praktiska övningar. En kompetent lärare som har lång erfarenhet av lagarbete och teambuilding, hjälper er identifiera just era utmaningar. Tillsammans löser ni dessa efter gruppens önskemål och förutsättningar. Kännedom om varandras svagheter kan ni sedan gemensamt vända till samlad styrka.

Målet med den här utbildningen är att ni ska bli ett sammansvetsat team och få mer få bättre kommunikation och en ökad förståelse för hur ni fungerar. Dessutom lär ni er vad som får individerna i gruppen att känna sig trygga och må bra, med effekten att nå en tydligt ökad effektivitet inom ert arbetslag!

 

Lär er teambuilding idag, så är morgondagen er!

En positiv grupputveckling möjliggörs av att man får förståelse för varandras olikheter och brister. Denna förståelse i sin tur leder till att man undviker missförstånd och konflikter och att man kan dra nytta av styrkorna.

 

Vi erbjuder också företagsutbildning i både grupputveckling för ledare samt i medarbetarskap.

 

Intresserad av C-G Jung och Myers Briggs? 

Vi erbjuder även särskilda teambuilding -dagar och kick offer, med utgångspunkt från diverse beprövade tester och analyser.

Bland annat kan nämnas vår JTI (Jung Type Indicator) -workshop, baserad på psykologen Carl G Jungs personlighetsteorier och beteendeprofiler.
Samt en MBTI-dag under vilken gruppen ska lära sig samarbeta mer strategiskt effektivt med hjälp av en SWOT analys (SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats dvs. styrkor, svagheter, möjligheter och hot).

 

Kontakta våra experter som hjälper er med er teambuilding!

 

 

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!