Teambuilding – att arbeta som team

teambuilding en grupp som visar på att om man arbeta som team, kan man nå sina mål som grupp!

Teambuilding ger bättre samarbete!

Teambuilding kräver kunskap om- och förståelse för varandras skiftande roller. Oavsett om det rör sig om en stor- eller liten grupp som ska samarbeta. Att arbeta som team kräver, likt tekniska färdigheter, att de tränas upp. GMS International erbjuder ert företag den här utbildningen med allt det ni som grupp behöver!

Fördelar med teambuilding är att man förbättrar moralen och ledarskapet, samt får tydligt definierade mål. Genom att hitta hinder som omintetgör kreativitet förbättrar ni rutiner, processer och förmågan att lösa problem.

Kursen vänder sig till arbetslag, enheter, ledningsgrupper och projektgrupper – dvs alla som vill utveckla sitt lagspel och få ökad förståelse för hur samarbete leder till ökad effektivitet. Vår teambuilding passar lika bra för en liten grupp som en stor.
 

Varför teambuilding med GMS?

  • förbättra produktiviteten.
  • öka motivationen hos medarbetarna. 
  • lösa upp politiska och personliga oenigheter.

 

Vår teambuilding kombinerar teori & praktik för bättre framgång!

Under utbildningen arbetar ni med både teori och praktiska övningar. En kompetent utbildare med lång erfarenhet av lagarbete hjälper er att identifiera just era utmaningar.

Kännedom om varandras svagheter kan ni sedan gemensamt vända till en samlad styrka.

Målet är att ni ska bli ett sammansvetsat team, kommunicera bättre och få en ökad förståelse för hur ni fungerar. Dessutom lär ni er vad som får individerna i gruppen att känna sig trygga och må bra. Effekten blir att ni når en tydligt ökad effektivitet inom ert arbetslag!
 

Boka er teambuilding idag, så är morgondagen er!

En positiv grupputveckling möjliggörs av att man får förståelse för varandras olikheter och brister. Denna förståelse i sin tur leder till att missförstånd och konflikter kan undvikas samt att gruppen kan dra nytta av individernas olika styrkor.
 

Teambuilding för liten grupp

Teambuilding förknippar många med en större grupp som ska lära sig att samarbeta, men det är minst lika viktigt för små grupper! Kraven på individerna i en liten grupp blir högre och om samarbetssvårigheter uppstår finns inga möjligheter för personer att undvika ett samarbete. Sådan problematik inom grupper måste åtgärdas för att produktiviteten inte drabbas.

Därför är teambuilding även för en liten grupp mycket viktig!
 
Vi erbjuder också företagsutbildning i både grupputveckling för ledare samt i medarbetarskap.
 

Intresserad av C-G Jung och Myers Briggs?

Vi erbjuder även särskilda teambuildingsdagar och kickoffer, med utgångspunkt från diverse beprövade tester och analyser.

Bland annat kan nämnas vår JTI (Jung Type Indicator) -workshop, baserad på psykologen Carl G Jungs personlighetsteorier och beteendeprofiler.

Samt en MBTI-dag under vilken gruppen ska lära sig samarbeta mer strategiskt effektivt med hjälp av en SWOT analys.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Dvs. styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Kontakta våra experter som hjälper er med er teambuilding!
 
 

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!