Utbildning mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen

en presentation om SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN

Olämpligt beteende och kränkningar av sexuell natur eller sexuella trakasserier från kunder eller medarbetare, har tyvärr enligt Arbetsmiljöverket ökat.
Detta medför naturligtvis att behovet av kunskap och utbildning inom området också stiger.

Vi har skapat en högt efterfrågad arbetsmiljöutbildning för ert företag, som fokuserar på arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Kursen är riktad till dig som är chef eller skyddsombud och vill eller behöver se över rutinerna på företaget när det gäller hanterandet överträdelser av sexuell natur, oavsett om de förekommer internt eller utifrån.

Vilka risker finns idag och vad skulle kunna hända?

Utbildningen lär er grunderna i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar på området trakasserier, hur man kan identifiera risker, samt ger strategier för att verkningsfullt förebygga dessa. Dessutom får du en ökad trygghet att agera inom arbetsmiljöområdet på ett konstruktivt och säkert sätt mot överträdelser av olika slag.

Detta är ett absolut måste för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud som vill bli experter på att förebygga sexuella trakasserier på sin arbetsplats!

Vi har även en utbildning mot kränkande särbehandling och diskriminering.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:
– arbetsgivarens ansvar
– medarbetarens rättigheter och skyldigheter
– lagställda samverkanskrav
– systematiskt förebyggande i verksamheten

Ø Lagar, regler och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet
Ø Roller och ansvar
Ø Arbetsgivarens ansvar
Ø Arbetstagarens ansvar
Ø Medarbetans rättigheter och skyldigheter
Ø Samverkan
Ø Systematiskt arbetsmiljöarbete mot sexuella trakasserier
Ø Riskbedömning
Ø Arbetsmiljöverket, uppdrag och riktlinjer
Ø Diskussioner
Ø Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!