Teambuilding MBTI

Ledarskap abc och ett team av folk

Bättre och effektivare samarbete med tydligare kommunikation!

Syftet med Teambuilding MBTI är att gruppen ska lära sig samarbeta mer effektivt.
Deltagarna uppmuntras att vända sina olikheter till något positivt och samla sina personliga styrkor mot ett större gemensamt mål.

Genom att lära känna sig själva får de en djupare förståelse för sitt eget, men även andras beteende.

Workshopen baseras på MBTI dvs. Myers Briggs Type Indicator som är världens mest använda personlighetstest.
Med hjälp av en SWOT analys skapar man sig en snabb och lättöverskådlig bild över verksamhetens mål som kan uppnås genom att välja lämplig strategi. (SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats dvs. styrkor, svagheter, möjligheter och hot).
Efter att gruppens styrkor, utvecklingspotential, möjligheter och eventuella hot och utmaningar har identifierats kan man gå vidare med teambuildingen.

En positiv grupputveckling möjliggörs av att man får förståelse för varandras olikheter och brister. Denna förståelse i sin tur leder till att man undviker missförstånd och konflikter och att man kan dra nytta av styrkorna.

 

Vi har också en kurs i teambuilding som baseras på Jung Type Indicator, dvs JTI. Lär mer om den här!

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!