Coachande ledarskap

samtal om Arbetsmiljökurs inom rehabilitering

”Ingen träning har gett mig så mycket som den här kursen!”

(Regional Manager, NCC)

Coachande ledarskap är en utbildning som riktar sig till ledare som vill utvecklas ännu mer i din chefsroll.

Ett coachande förhållningssätt uppmuntrar till eget tänkande och agerande. Det leder till tydlig och effektiv kommunikation hos både chefer, kollegor och medarbetare. Personlig och inspirerande attityd är nyckeln till att framgångsrikt kunna motivera medarbetare och få dem att utvecklas.

Med ett coachande ledarskap tar du dessutom tillvara på viktig kompetens och kreativitet i organisationen.

Inspirera dina medarbetare!

Kursen ger dig som är chef eller arbetsledare kunskap och nya verktyg för att kunna stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt.
Ett lyckat coachande ledarskap medför att personalen tar ett större eget ansvar för att nå uppsatta mål och presterar därigenom bättre. Det ger samtliga ett större självförtroende och en känsla av inflytande, vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare som trivs med dig som chef.

Efter utbildningen har du insikt i hur du kan leda och coacha på ett effektivt sätt. Du står rustad att leda dina medarbetare så de blir tryggare och mer självgående. Med nyfunnen laganda kommer ni sedan tillsammans kunna öka er lönsamhet.

Kursen kombinerar teoriavsnitt med praktisk träning. Kontinuerlig feedback från din handledare garanterar bästa resultat.

Läs också mer om våra övriga ledarskapsutbildningar.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!