BAM – Bättre arbetsmiljö

kursen bam bättre arbetsmiljö för

Arbetsmiljö från grunden!

BAM Bättre arbetsmiljö är en grundläggande arbetsmiljöutbildning med diplomering till deltagarna.

Denna tvådagars kurs vänder sig i första hand till företagets ledning, skyddsombud, arbetsmiljöombud och andra arbetsmiljöansvariga, som vill lära sig arbetsmiljö från början.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar systematiskt arbetsmiljöarbete. Deltagarna kommer att få lära sig hur man på ett effektivt och strategiskt sätt kan jobba med arbetsmiljön i er organisation.

Utbildningen syfte är att visa hur man kommer igång med, följer upp och utvecklar en god arbetsmiljöpolicy. Ni kommer få lära er hur ni hanterar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen samt var och hur man hittar ytterligare kunskap och svar för att hantera uppkomna arbetsmiljöfrågor i vardagen.

Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och erhålla kunskap om redskap och nya metoder för att kunna utföra framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Vi erbjuder också öppna kurser inom arbetsmiljö.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter avslutad utbildningen ska deltagarna:
– kunna identifiera risker och arbeta förebyggande
– ha grundläggande kunskaper om ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
– se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och en positiv verksamhetsutveckling
– kunna söka vidare information om uppkomna frågor i det dagliga arbetsmiljöarbetet
– samverka i arbetsmiljöfrågor

Ø Grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet
Ø Roller och ansvar
Ø Samverkan
Ø SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ø Riskbedömning
Ø Handlingsplan
Ø Arbetsmiljöpolicy, rutiner, instruktioner
Ø Främja hälsa, förebygga och eliminera risker
Ø Riskfaktorer i arbetslivet
Ø Stressfaktorer
Ø Krav – kontroll – stöd – modell
Ø Arbetsmiljöns betydelse för organisation, grupp och individ
Ø Verktyg och mätinstrument för ett förebyggande arbetsmiljöarbete
Ø Söka fördjupad kunskap
Ø Friskfaktorer
Ø Diskussioner
Ø Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!