Arbetsmiljö för HR

arbetsmiljö för hr kvinnor

Vi har skapat en arbetsmiljökurs för ert företag, riktad till personalchefer och HR.

De psykosociala frågorna upptar idag en allt större del av arbetsmiljöarbetet ute hos företag. Andelen sjukskrivningar med sociala eller organisatoriska orsaker har på senare tid ökat och som följd skärpte Arbetsmiljöverket riktlinjerna inom området.

Därmed ökar ansvaret för chefer, HR och personalavdelningen att inte bara hantera problematiken när den uppstår, utan också att arbeta målinriktat och hälsofrämjande, men framförallt förebyggande när det gäller att förhindra sjukskrivningar och att skapa en god arbetsmiljö för verksamhetens viktigaste resurs – era medarbetare!

Den här arbetsmiljöutbildningen går igenom olika situationer som kan uppstå på en arbetsplats, samt ger förslag på hur ni inom HR bör agera för att ni på ett så tidigt stadium som möjligt ska kunna förebygga och hantera uppkommande problem.
Vi ger er kunskap om arbetsmiljöverkets regler och nya lagar, men också ökad personligt trygghet att agera inom arbetsmiljöområdet på ett konstruktivt och säkert sätt.

Denna kurs är ett måste för personalchefer och HR som vill bli experter på arbetsmiljö på sin arbetsplats.

Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Vad är god psykosocial arbetsmiljö?
Vilka lagar och regler inom arbetsmiljöområdet samverkar?
HR och personalavdelningens roll, ansvar och samverkan
Förebyggande arbete inom det psykosociala området
Att identifiera och eliminera riskfaktorer på arbetsplatsen, men också identifiera och lyfta fram positiva aspekter för arbetsmiljön
Hur förändringsarbete påverkar individ, grupp och organisation

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!