Ncc

ncc

"Genom alla år som jag har arbetat på NCC har jag gått igenom en hel del träning, men ingen av dem har gett mig så mycket som den här kursen. Till exempel hade jag aldrig en personlig coach innan. Nu vet jag hur värdefullt det är.”

2015-10-27T03:44:30+00:00